Strona startowa

Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie powołany Uchwałą NR V/92/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 kwietnia 2003 r. jest szkołą bez obwodu szkolnego i obejmuje działalnością dydaktyczną dzieci i młodzież będących pacjentami szpitali na terenie miasta Szczecin.


Rok szkolny 2018/2019