Film prezentujący pracę nauczycieli

Film, który świetnie pokazuje pracę nauczycieli z Zespołu Szpitalnych w Szczecinie
został zrealizowany przez jedną z nauczycielek.

60 – LECIE SZKOLNICTWA SZPITALNEGO W SZCZECINIE

Film, który świetnie pokazuje pracę nauczycieli z Zespołu Szpitalnych w Szczecinie został zrealizowany przez jedną z nauczycielek :) Znakomita robota!

Opublikowany przez Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie na 9 listopada 2017