„Aktywna tablica” – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2017-11-21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dnia 08.11.2017 r. zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: http://sszpitalne.edu.pl

Poprzez ogólnie dostępne przeglądarki internetowe wyszukano 4 potencjalne firmy, mogące wykonać powyższe zamówienie, do których w dniu 09.11.2017 r. zostały wysłane zapytania ofertowe wraz z załącznikami do wypełnienia.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 17.11.2017 r.

Po szczegółowej analizie pozostałych ofert komisja stwierdziła, że najbardziej korzystną ofertą uwzględniającą wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym spełnia produkt firmy MENTOR. Oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.