OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7. lutego ramach lekcji jedna z naszych nauczycielek przeprowadziła lekcję na temat ochrony danych osobowych. Dzieci dowiedziały się: co to są dane osobowe, komu i w jakich okolicznościach je podajemy, co robimy z naszymi adresami z listów, paczek i biletów…..oraz co upubliczniamy na środkach medialnych i komu zgłaszamy wątpliwości.
U. S.

Cybreprzemoc

7. lutego uczniów- pacjentów w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej odwiedziły funkcjonariuszki ze Straży Miejskiej, które przeprowadziły prelekcję na temat ochrony danych osobowych i Cyberprzemocy. Uczniowie obejrzeli film, po którym wywiązała się burzliwa dyskusja. Po takich zajęciach wszyscy zapamiętają reguły, jakimi należy się kierować, by strzec swoich danych oraz z kim bezpiecznie się kontaktować na portalach społecznościowych.

D. K.