Twoje dane – twoja sprawa

W szpitalach przy ul. Unii Lubelskiej (07.02.2018 r.) i ul. Arkońskiej (09.02.2018 r.) uczniowie uczestniczyli w tematycznych lekcjach historii: Enigma- źródło informacji. Obejrzeli film, który przybliżył im historię maszyny szyfrującej. Poznali różne rodzaje szyfrów w dziejach historii. Na zakończenie zajęć rozwiązali krzyżówkę tematyczną, podsumowująca pozyskane informacje.
M. Ś.

„Znajomi, nieznajomi”

W dniach 5-9 lutego w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej, na oddziałach chirurgii i pediatrii w zespołach klas 0-III i IV-VI zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące ochrony danych osobowych podczas korzystania z internetu. Uczniowie klas 0-III obejrzeli animowany film pt. „Znajomi, nieznajomi”, uzupełniali zdania dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z internetu, odgrywali krótkie scenki. Uczniowie klas IV-VI obejrzeli film animowany pt. „Małe zdjęcie, duży problem”, układali scenariusz przewidujący dalsze postępowanie głównego bohatera filmu, tworzyli hasła dotyczące ochrony danych osobowych, uzupełniali dane do profilu jednego z portali społecznościowych.
J. M.

Lekcja o prawach autorskich na psychiatrii

Dnia 9 lutego w zespole II-III gimnazjum na oddziale psychiatrii odbyła się lekcja języka polskiego na temat praw autorskich. Celem ogólnym było poznanie przyczyn łamania praw autorskich i zapoznanie z fragmentami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zasad cytowania tekstów. Zapoznali się z pojęciami: prawo autorskie, twórca, cytat, kultura, plagiat, piractwo.

Uczniowie:

  • wiedzą, że mogą korzystać z utworów innych osób,
  • wiedzą, że nie można przypisać sobie utworu innej osoby,
  • wiedzą, że mają obowiązek podawać autora utworu, z którego korzystają,
  • potrafią wymienić sposoby korzystania z utworów innych osób,
  • wiedzą, co podlega prawu autorskiemu,
  • potrafią wymienić główne przyczyny łamania prawa autorskiego.

Metody zastosowane podczas lekcji to dyskusja i metoda aktywizująca – wykonanie plakatu.

 

Aneta Mołodecka

Twoje dane – Twoja sprawa

W tym roku po raz dwunasty obchodziliśmy Dzień Ochrony Danych Osobowych, który przypada na 28 stycznia. W wyniku spotkań i dyskusji z naszymi uczniami w dniach 05-09.02. powstała broszura informująca w przyjazny sposób zarówno osoby starsze jak i młodzież o tym, jak chronić swoje dane osobowe.

 

Ochrona danych osobowych podczas korzystania z internetu

W dniach 5 – 9 lutego w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej, na oddziałach chirurgii i pediatrii w zespołach klas 0 – III i IV – VI zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące ochrony danych osobowych podczas korzystania z internetu. Uczniowie klas 0-III obejrzeli animowany film pt.”Znajomi, nieznajomi”, uzupełniali zdania dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z internetu, odgrywali krótkie scenki. Uczniowie klas IV – VI obejrzeli film animowany pt. „Małe zdjęcie, duży problem”, układali
scenariusz przewidujący dalsze postępowanie głównego bohatera filmu, układali hasła dotyczące ochrony danych osobowych w internecie, uzupełniali dane do profilu jednego z komunikatorów społecznościowych.