Słowa i słowniki

W dniach 13 i 15 lutego w szpitalu „Zdroje” uczniowie klas 4-6 pod kierunkiem polonistki, pani Anety i bibliotekarki, pani Ewy poznawali sekrety słowników: ich rodzaje, budowę, zasady ułożenia haseł oraz ćwiczyli posługiwanie się glosarium. Ukoronowaniem zajęć był konkurs „Pogromcy słowników”, który wyłonił mistrzów sprawnego korzystania ze słownika poprawnej polszczyzny. Laureaci otrzymali dyplomy i upominki. Gratulujemy!

Zapytanie ofertowe – odzież ochronna dla nauczycieli

Data publikacji: 09.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1
nie podlegające ustawie o zamówieniach publicznych

Dotyczy: zakup odzieży ochronnej (fartuchów) dla nauczycieli Zespołu Szkół Szpitalnej w Szczecinie

Termin nadsyłania ofert: do dnia 20.02.2018 r.

Miejsce nadsyłania ofert: adres e-mail zsszp@miasto.szczecin.pl 

Zapytanie ofertowe w PDF

Więcej szczegółów na stronie http://bip.sszpitalne.edu.pl

 

Oferta pracy dla doradcy zawodowego

Szczecin, dn. 15.02.2018 r;

OFERTA PRACY DLA doradcy zawodowego
w Zespole Szkół Szpitalnych w Szczecinie

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Kategoria przedmiotu: zajęcia edukacyjne, klasa VII szkoły podstawowej
 • Przedmiot: doradztwo zawodowe
 • Ilość wakatów: 1
 • Liczba godzin do zrealizowania – 20
 • Informacje o wakacie:
  • zatrudnienie od 01.04.2018 r.,
  • zajęcia realizowane będą z uczniami klasy siódmej szkoły podstawowej objętymi nauką szkolną w szpitalach: SPS ZOZ „ZDROJE” przy ul. Mącznej 4, SPSK 1 PUM, przy ul. Unii Lubelskiej 1 oraz w szpitalu wojewódzkim przy ul. Arkońskiej 4
 • Ważność ogłoszenia: do 18.03.2018 r.

Dane adresowe:

 • Nazwa szkoły/placówki: ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH
 • Miejscowość: SZCZECIN
 • Kod pocztowy: 71-252.
 • Ulica: Unii Lubelskiej 1
 • Telefon: 91 88 06 579 ; 91 88 06 228
 • E-mail: zsszp@miasto.szczecin.pl

CV z listem motywacyjnym należy przesyłać na powyższy adres mailowy lub drogą pocztową, na adres:

ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH
Szpital „ZDROJE”
Ul. Mączna 4
70-780 SZCZECIN

w terminie do 18.03.2018 r.