Słowa i słowniki

W dniach 13 i 15 lutego w szpitalu „Zdroje” uczniowie klas 4-6 pod kierunkiem polonistki, pani Anety i bibliotekarki, pani Ewy poznawali sekrety słowników: ich rodzaje, budowę, zasady ułożenia haseł oraz ćwiczyli posługiwanie się glosarium. Ukoronowaniem zajęć był konkurs „Pogromcy słowników”, który wyłonił mistrzów sprawnego korzystania ze słownika poprawnej polszczyzny. Laureaci otrzymali dyplomy i upominki. Gratulujemy!