Bezpieczeństwo w sieci

16. lutego w szpitalu przy ul. Arkońskiej uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Straży Miejskiej na temat bezpiecznego korzystania z internetu. Panie funkcjonariuszki wytłumaczyły dzieciom, czym różni się rzeczywistość od świata wirtualnego. Rozmawiały  o problemie publikowania zdjęć, zamieszczania filmów bez zgody osób w nich występujących. Wyjaśniono uczniom znaczenie słowa „cyberprzemoc” oraz poinformowano ich, co zrobić i do kogo zwrócić się o pomoc, jeśli  doświadczą tego zjawiska. Wyświetlono również  film edukacyjny, który przybliżył i wyjaśnił istniejące problemy związane z  korzystaniem z internetu.
M. Ś.