„Czytam, rozumiem, pamiętam…”

23 lutego w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej 1 odbył się konkurs czytania (i słuchania) ze zrozumieniem, w którym wzięli udział uczniowie starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, pacjenci oddziałów pediatrii oraz chirurgii. Uczestnicy musieli wykazać się doskonałą pamięcią oraz uwagą podczas czytania i słuchania tekstów. Na konkurs składały się trzy zadania. Najpierw uczniowie byli proszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące wysłuchanego fragmentu „Pana Tadeusza”. Drugie zadanie polegało na tym, by uważnie przeczytać wiersz Jana Brzechwy „Nadejście wiosny”, a następnie z pamięci przytoczyć jak najwięcej szczegółów. W trzecim zadaniu młodzież odpowiadała na pytania w oparciu o dostępny fragment prozy. Zwycięzcy konkursu otrzymali tytuł Mistrza i Wicemistrza Czytania ze Zrozumieniem, zaś wszyscy uczestnicy dyplomy, nagrody książkowe i drobne upominki. Konkurs zorganizowały polonistka, pani Asia i bibliotekarka, pani Ewa w związku z przypadającym na 21 lutego Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego.