Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup odzieży ochronnej dla pracowników Zespołu Szkół Szpitalnych

Data publikacji: 01.03.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup odzieży ochronnej dla pracowników Zespołu Szkół Szpitalnych

Dnia 09.02.2018 r. zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: http://sszpitalne.edu.pl

Poprzez ogólnie dostępne przeglądarki internetowe wyszukano 3 potencjalne firmy, mogące wykonać powyższe zamówienie, do których w dniu 09.02.2018 r. zostały wysłane zapytania ofertowe.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 20.02.2018 r.

Po szczegółowej analizie pozostałych ofert komisja stwierdziła, że najbardziej korzystną ofertą, uwzględniającą wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym, jest produkt firmy WorkMed. Oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i najkorzystniejsza cenowo.