Medycyna pracy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

O wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro netto. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z 2016 r., poz.1020)

Dotyczy:  świadczenie kompleksowych usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie w okresie od 01.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

Pełna treść w plikach PDF:

zapytanie-cenowe-ZSSzpit

zapytanie-ofertowe-ZSSzpit

termin złożenia oferty: 20.04.2018 r.