Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu Szkół Szpitalnych

Dnia 19.03.2018 r. zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: http://sszpitalne.edu.pl

Poprzez ogólnie dostępne przeglądarki internetowe wyszukano 3 potencjalne firmy, mogące wykonać powyższe zamówienie, do których w dniu 11.04.2018 r. zostały wysłane zapytania ofertowe.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 20.04.2018 r.

Po szczegółowej analizie ofert oraz cenników zamieszczonych na stronach internetowych szczecińskich przychodni świadczących usługi z zakresu medycyny pracy komisja stwierdziła, że najbardziej korzystną ofertą, uwzględniającą wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym, jest oferta firmy Pramed. Oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia i zawiera najkorzystniejsze warunki.

Dokument w PDF: InformacjaOWyborzeOferty.pdf