Konkurs pt. „Nie taki tłuszcz straszny”

W szpitalu w Zdrojach nauczycielki chemii i biologii przeprowadziły w ostatnich tygodniach maja zajęcia na temat tłuszczy, ich właściwości oraz zalet Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych (NNKT) dla zdrowia człowieka. Następnie uczniowie przystąpili do konkursu pt. „Nie taki tłuszcz straszny”, zdobywając za swoją wiedzę i zainteresowanie tematem dyplomy i nagrody. Serdecznie gratulujemy! I.K.