PROJEKT „ZINTEGROWANE NAUCZANIE JĘZYKOWO-PRZEDMIOTOWE DROGĄ DO ZROZUMIENIA CZŁOWIEKA I OTACZAJĄCEGO ŚWIATA”

RELACJA Z MOBILNOŚCI NAUCZYCIELI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE „ZINTEGROWANE NAUCZANIE JĘZYKOWO-PRZEDMIOTOWE DROGĄ DO ZROZUMIENIA CZŁOWIEKA
I OTACZAJĄCEGO ŚWIATA”

prezentacja power wyjazdy