Uroczysty poranek słowno-muzyczny

9 listopada 2018 r. w szpitalu „ZDROJE” odbył się uroczysty poranek słowno-muzyczny z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, w którym udział wzięli:  Pani Iwona Rydzkowska, Dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji, Analiz i Strategii Kuratorium Oświaty            w Szczecinie, dr n.med. Paweł Gonerko, Zastępca Dyrektora Szpitala Zdroje, a także pracownicy i pacjenci oraz nauczyciele Zespołu Szkół Szpitalnych.     O godzinie 11.11. wzięliśmy udział w akcji bicia „rekordu dla Niepodległej” wykonując wspólnie polski hymn.
Wielu wzruszeń zebranym dostarczyli uczniowie-pacjenci, którzy zaprezentowali wspaniały program artystyczny ukazujący polską drogę do odzyskania Niepodległości.
Podczas spotkania zaprezentowane zostały także wiersze uczniów szczecińskich szkół, którzy brali udział w konkursie „Życzenia dla Polski wierszem pisane”, organizowanym przez naszą szkołę oraz kolorowa  mapa Polski stworzona z prac plastycznych, które wykonali nasi podopieczni.