PRAWA DZIECKA

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Dziecka 19 i 20 listopada u szpitalach przy ul. Arkońskiej i Unii Lubelskiej przeprowadzono zajęcia tematyczne. Uczniowie wysłuchali listu Rzecznika Praw Dziecka- Marka Michalaka oraz obejrzeli prezentację multimedialną poświęconą  prawom dziecka  zapisanym  w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencj i o prawach dziecka.