DNI ERASMUSA

W listopadzie w ramach Dni Erasmusa  odbyły się spotkania informujące młodzież o dostępnych dla niej  programach unijnych, a także o zasadach naboru i korzyściach z uczestnictwa w inicjatywach podejmowanych w ramach programu Erasmus+, Power oraz innych programów młodzieżowych wspieranych przez Unię Europejską. Gościliśmy Panią Justynę Opokę – koordynatorkę  i uczestniczkę  wielu wymian młodzieżowych i projektów unijnych oraz  Panią Magdalenę Samul- Szerwińska  z Sekretariatu ds. Młodzieży. Zajęcia miały zachęcić młodzież do działania na rzecz innych, podejmowania inicjatyw, brania udziału w wolontariacie, szkoleniach językowych        i innych działaniach mających  na celu wzbogacenie swojego doświadczenia i zwiększenia wiedzy dzięki wsparciu ze środków unijnych. Dla tych uczniów-pacjentów, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniach poprowadzone zostały lekcje tematyczne w ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości, podczas których uczniowie oglądali prezentację na temat programów i inicjatyw  unijnych skierowanych do ludzi młodych.  Wszystkie zajęcia spotkały się  z  dużym zainteresowaniem uczniów, którzy chętnie zadawali pytania oraz wyrażali chęć udziału w programach unijnych dla młodzieży.