LEKCJE MUZEALNE

W tym roku szkolnym zaprosiliśmy naszych uczniów na lekcje muzealne w dwóch terminach (03.12. oraz 17.12.) i z podziałem na grupę dzieci młodszych oraz młodzież. Spotkania te były pokłosiem konferencji        „Spotkanie z Innym – odpowiedzmy na wyzwania współczesnego świata”. Trochę nietypowo, ale jak zwykle bardzo atrakcyjnie poprowadziły warsztaty Panie : Dorota Obalek – Bylak    i Dorota Baumgarten – Szczyrska. Rozmawialiśmy o genach i dziedziczeniu cech, o modzie, o artystach tworzących z bardzo nietypowego tworzywa, a mianowicie – ze ŚMIECI !!!. Oglądaliśmy także krótkie filmiki, wywiady i reklamy. Padło wiele pytań, co potwierdza zainteresowanie przedstawioną problematyką, ale niektóre odpowiedzi budziły grozę, bo dowiedzieliśmy się na przykład, że za kilka lat możemy już nie spotkać żywego jeża w jego naturalnym środowisku. Wydaje się to niewyobrażalne … Trzeba działać już dziś !!!