DZIEŃ POLSKO – NIEMIECKI

Dnia 11 stycznia 2019 r. w szpitalu przy ul.Unii Lubelskiej 1 odbył się „Dzień polsko-niemiecki”, w ramach którego uczniowie-pacjenci nie tylko zdobywali  ogólną wiedzą o krajach niemieckojęzycznych, ale również ćwiczyli umiejętność wypełniania wzoru europejskiego CV obowiązującego w krajach Unii Europejskiej. Umiejętność ta pozwoli im w przyszłości prawidłowo wypełnić dokument online i przesłać go do pracodawców w krajach UE.

 

 

www.dreamsart.pl