ŚWIĘTA MAJOWE

W przededniu świąt majowych zaprosiliśmy starszych uczniów – pacjentów SPSK nr 1 na wspólne zajęcia mające poszerzyć wiedzę uczniów, ale  posiadające też walor zabawowy. Na początku była więc prezentacja multimedialna ukazująca najważniejsze okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja, potem zadanie dla uczestników polegało na uważnym słuchaniu opisu dotyczącego „obiadów czwartkowych” po to, by na „talerzu” umieścić tylko te nazwy potraw, które były wymienione w tekście. Ostatnia część zajęć miała charakter konkursowy, gdyż należało samodzielnie stworzyć menu obiadowe przystające do epoki. Dla najlepszych mieliśmy nagrody – książki kucharskie, broszurki historyczne oraz słodycze. Młodsze dzieci także poznawały historię przedstawioną w przystępny sposób na filmie, później rozwiązywały test o Polsce, a następnie wykonały chorągiewki w barwach narodowych.

 

DZIEŃ ZIEMI

W ostatnim tygodniu kwietnia z okazji Dnia Ziemi w naszej szkole odbyły się zajęcia pod hasłem „Chrońmy nasze gatunki”.  Jako podsumowanie cyklu lekcji w szpitalu w Zdrojach odbył się XIV turniej „Ziemia i My”. W tym roku w ramach realizacji zadań projektu POWER uczniowie zmagali się również z zadaniami, w których musieli wykazać się znajomością słownictwa związanego z ochroną środowiska w języku angielskim.

POWER Dzień Ziemi

Dnia 24 kwietnia 2019r. pani H.Godlewska, nauczycielka fizyki i chemii i jednocześnie uczestniczka projektu Power, przeprowadziła z uczniami-pacjentami w naszej szkole turniej pt. „Dzień Ziemi po angielsku-Ziemia i my” ,podczas którego młodzież przypominała sobie i utrwalała zagadnienia związane z ochroną środowiska.

scenarusz Dzien Ziemi 2019pdf

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

W imieniu dyrekcji, nauczycieli i uczniów naszej szkoły składaliśmy wszystkim lekarzom, pielęgniarkom oraz pozostałym pracownikom służby zdrowia w SPSK nr 1 życzenia i podziękowania za ofiarną, ciężką pracę na rzecz chorych dzieci.

dav

dav

POSTAĆ BRATA ALBERTA CHMIELEWSKIEGO

4 kwietnia w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej uczniowie-pacjenci uczestniczyli w spotkaniu poświęconym postaci św. Brata Alberta Chmielowskiego. Obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą jego życie i działalność . Pozyskaną wiedzę wykorzystali przy tworzeniu prac plastycznych na ogólnopolski konkurs  zorganizowany przez Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie.