ŚWIĘTA MAJOWE

W przededniu świąt majowych zaprosiliśmy starszych uczniów – pacjentów SPSK nr 1 na wspólne zajęcia mające poszerzyć wiedzę uczniów, ale  posiadające też walor zabawowy. Na początku była więc prezentacja multimedialna ukazująca najważniejsze okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja, potem zadanie dla uczestników polegało na uważnym słuchaniu opisu dotyczącego „obiadów czwartkowych” po to, by na „talerzu” umieścić tylko te nazwy potraw, które były wymienione w tekście. Ostatnia część zajęć miała charakter konkursowy, gdyż należało samodzielnie stworzyć menu obiadowe przystające do epoki. Dla najlepszych mieliśmy nagrody – książki kucharskie, broszurki historyczne oraz słodycze. Młodsze dzieci także poznawały historię przedstawioną w przystępny sposób na filmie, później rozwiązywały test o Polsce, a następnie wykonały chorągiewki w barwach narodowych.