Dzien Europy

www.dreamsart.pl

Z okazji Dnia Europy w szpitalu przy Unii Lubelskiej uczniowie na zajęciach dwujęzycznych w klasach starszych rozmawiali o wartościach wspólnych dla krajów UE takich jak tolerancja, wolność, szacunek. Uczniowie  klas młodszych utrwalali kraje i stolice europejskie, tworzyli wizerunek monety euro dla Polski, rozmawiali o pokoju, poszanowaniu prawa i wzajemnym współdziałaniu.

scenariusz wartosci i symbole UE

dav