Spotkanie z przedstawicielką PSSE dotyczące profilaktyki wobec zjawisk w rodzaju „dopalaczy”

W roku szkolnym 2019/2020 jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej jest profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych, bowiem problem „narkotyków projektowanych”, czyli tzw. dopalaczy jest nadal bardzo aktualny.

W związku z powyższym, dnia 12 września 2019 roku w szpitalu ,,Zdroje”, odbyło się spotkanie z przedstawicielką PSSE, panią Izabelą Wojtal, które miało na celu profilaktykę wobec substancji psychoaktywnych. Uczniowie biorący udział w zajęciach uzyskali rzetelną wiedzę na temat zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy. Wszystkim zebranym uświadomiono także, jakie są skutki przyjmowania substancji psychoaktywnych i poinformowano o instytucjach, które udzielą pomocy wszystkim potrzebującym.