Ogólnopolski Tydzień Kariery 2019 „Pasja, profesja, powołanie”.

W dniu 24 października szpital w Zdrojach odwiedził niecodzienny gość. Uczniowie-
pacjenci oddziałów: neurochirurgii, chirurgii, nefrologii i gastrologii wzięli udział w
spotkaniu z żołnierzem 3 kompanii piechoty zmotoryzowanej 1 batalionu 12 Brygady
Zmechanizowanej ze Szczecina, starszym szeregowym Adamem Gajczykiem. Wizyta
odbyła się w związku z trwającym Ogólnopolskim Tygodniem Kariery 2019 pod hasłem
„Pasja, profesja, powołanie” i miała na celu zapoznanie z zawodem żołnierza. Pan Adam
Gajczyk zaprezentował uczniom-pacjentom specyfikę wykonywanej służby w wojsku.
Pogadankę uzupełniła projekcja filmu zapoznająca uczniów-pacjentów z zadaniami żołnierzy
zawodowych jak również możliwość obejrzenia środków wyposażenia indywidualnego
każdego żołnierza i ubrania kamizelki taktycznej, chełmu i maski przeciwgazowej.
Jednocześnie wizyta żołnierza polskiego dała możliwość pogadanki o symbolach narodowych
i znaczeniu patriotyzmu w życiu każdego Polaka.
Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem i umiliło czas pobytu w
szpitalu uczniom-pacjentom.