Zasady bezpieczeństwa

27 listopada w szpitalu przy ul. Arkońskiej uczniowie uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych z udziałem pracowników Straży Miejskiej w Szczecinie. Tematem zajęć były zasady bezpiecznego zachowania. Nasi uczniowie pozyskali ogólną wiedzę dotyczącą prawidłowego zachowania w sytuacjach trudnych. Przećwiczyli również tzw. pozycję „żółwika”, która może pomóc ochronić swoje ciało, w przypadku ataku psa.