KL.7 – Z DZIEJÓW MUZYKI – KLASYCYZM

Drogi uczniu, na poszczególnych lekcjach poznałeś i dalej będziesz poznawać kolejne epoki historyczne, literackie, muzyczne, artystyczne.
Tym razem poznasz KLASYCYM W MUZYCE. Uważnie wysłuchaj prelekcji na temat tego okresu oraz podanych tam przykładów muzycznych.
Samodzielnie sporządź notatkę na temat epoki oraz zapisz tytuły najpopularniejszych utworów. Dodatkowo zachęcam do rozpisania chronologicznegoepok od starożytności. Zapamiętanie prawidłowej ich kolejności pozwoli Ci  zrozumieć zależności pomiędzy poszczególnymi okresami w muzyce i sztuce. To naprawdę łatwe!

KL.5 – TEMPO W MUZYCE

Rytm, melodia jak pamiętasz napewno z 4 klasy to najważniejsze elementy muzyki. Tym razem spotkasz się z pojęciem agogika czyli tempo utowru.
Wszystkie nazwy określające tempo muzyczne to włoskie słowa. Ucząc się muzyki poznajesz również język włoski.
Posłuchaj narratora, a następnie spisz na kartce polskie i włoskie słowa określające tempo i jego zmiany.  A może przy okazji rozpoznasz słowo – nazwę znanego sklepu internetowego?
Posłuchaj również piosenki „Agogika”. Może włączysz się do wspólnego śpiewu z zespołem? Zachęcam, piosenka jest dobra na wszystko!

kl.8 Temat: Drapieżnictwo i roślinożerność

Nauczę się: rozpoznawać i omawiać przystosowania zwierząt do
zdobywania pokarmu; wyjaśniać, od czego zależy liczba drapieżników i
ich ofiar w ekosystemie; wskazywać cechy będące przystosowaniami do
obrony przed drapieżnikami; wyjaśniać zależność pomiędzy rodzajem
pokarmu (roślinnym, zwierzęcym) a budową układu pokarmowego; podawać
przykłady i rozpoznawać cechy roślin będące przystosowaniami do obrony
przed roślinożercami.

https://epodreczniki.pl/a/zjadajacy-i-zjadani/D17dzZ3q5

https://opracowania.pl/opracowania/biologia/wzajemne-stosunki-miedzy-populacjami-stosunki-antagonistyczne,oid,2205