Dzień Europy

9. maja to Dzień Europy-  święto pokoju  i jedność na kontynencie. W związku  tym w naszej szkole odbyły się zajęcia,  na temat historii i kultury państw Unii Europejskiej, ich zwyczajów i symboli.  Nasi uczniowie oglądali prezentację multimedialną, zmagali się w tematycznym quizem wiedzy, zagrali także w grę dydaktyczną „Odkrywamy Europę”. Obchody Dnia Europy połączone były z 20. rocznicą przystąpienia Polski do UE, przypadającą  1. maja 2024r.

Zajęcia miały  na celu kształtowanie  postawy szacunku i tolerancji wobec innych kultur oraz promowanie  idei międzynarodowej współpracy.