Rozstrzygnięcie konkursu matematyczno – plastycznego „Matematyka w obrazie”

Dnia 13 czerwca2024r. został rozstrzygnięty wewnątrzszkolny konkurs pt.: „Matematyka w obrazie”, zorganizowany przez Beatę Dejewską i Katarzynę Rupert nauczycielki Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie.

Celem konkursu było kształtowanie świadomości znaczenia matematyki w życiu codziennym, popularyzacja matematyki oraz rozwijanie wrażliwości i wyobraźni uczniów. Konkurs adresowany był do uczniów Zespołu Szkól Szpitalnych w Szczecinie. Wpłynęło 12  prac wykonanych pod opieką 4 nauczycieli.

Laureatami konkursu zostali:

Kategoria I – klasy 1 -4 SP :

Wpłynęła jedna praca .

I miejsce –  Jakub kl. 3

 Kategoria II – klasy 5 – 8SP:

 1 miejsce – Alicja kl. 8

2 miejsce –  Róża kl. 7

3 miejsce –  Ziemowit kl. 6

Kategoria III – klasy Szkoły Ponadpodstawowe:

 1 miejsce –  Amelia kl. I

2 miejsce  –  Julia kl. II

3 miejsce  –  Nikodem kl.II

Wyróżnienie

Nikola kl. II

 

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie składamy gratulacje!

Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w szpitalu w Zdrojach w Szczecinie. Nagrody i dyplomy wyślemy pocztą.

 

Organizatorki

Beata Dejewska

Katarzyna Rupert

Dzień Chemika

Dzień Chemika to świetna okazja do przeprowadzenia różnych ciekawych eksperymentów, które mogą zainteresować i zachwycić uczniów. Nasi uczniowie mimo zbliżający się wakacji na lekcjach chemii nie nudzą się. Wykonali między innymi niewidzialne pismo, które ujawniało się pod działaniem wody utlenionej. Demonstrowali działanie gaśnicy CO2. Dmuchali rękawice przy użyciu sody i octu, badali ph różnych substancji, budowali modele cząsteczek oraz wulkan.
Te eksperymenty nie tylko są efektowne, ale także uczą podstawowych zasad chemii, takich jak reakcje chemiczne i właściwości różnych substancji.

Chemia z łaciną

Chemia z łaciną – To wspaniały sposób na naukę! Uczniowie, tworząc wizytówki pierwiastków z ich łacińskimi nazwami, mogą lepiej zapamiętać i zrozumieć materiał, gdyż ich nazwy często nawiązują do właściwości pierwiastków.