Chemia z łaciną

Chemia z łaciną – To wspaniały sposób na naukę! Uczniowie, tworząc wizytówki pierwiastków z ich łacińskimi nazwami, mogą lepiej zapamiętać i zrozumieć materiał, gdyż ich nazwy często nawiązują do właściwości pierwiastków.