Biblioteka

Biblioteka szkolna ZSS obejmuje swą działalnością dzieci w szpitalach przy ul. Unii Lubelskiej, Mącznej i Arkońskiej. Praca biblioteki ma na celu rozwijanie zainteresowań i kultury czytelniczej uczniów, wspieranie funkcji dydaktycznej szkoły, jak również oddziaływania terapeutyczne i relaksacyjne poprzez organizację czasu wolnego, stworzenie możliwości przyjemnego kontaktu z literaturą, a w konsekwencji poprawę nastroju, wywołanie dobrego samopoczucia. Bibliotekarz, odwiedzając uczniów na oddziałach szpitalnych, między innymi: udostępnia księgozbiór (wypożyczenia), pomaga w doborze materiałów źródłowych do nauki, czyta na głos książki dzieciom młodszym i pacjentom, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne czytanie, organizuje konkursy, zajęcia czytelnicze i plastyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi.

E. B.