AKCJA EDUKACYJNA

Dnia 24.09.2018 r. gościliśmy w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej panią Anetę Rymszę z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, która wyjaśniła uczniom i ich rodzicom, na czym polega honorowe krwiodawstwo, czemu krew jest „darem życia” oraz jakie warunki należy spełnić, żeby zostać honorowym dawcą krwi. Dzieci otrzymały w nagrodę za aktywny udział w zajęciach fajne gadżety. Nasza szkoła uzyskała tytuł szkoły promującej honorowe oddawanie krwi. I.K.

Rozpoczęcie roku szkolnego w szpitalu „Zdroje”

Dnia 3 września 2018 roku odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego i pasowania na ucznia pierwszoklasistów. „Pierwszaków” w tym dniu w naszej szkole nie było, więc w zamian za to wszyscy złożyli ślubowanie bycia dobrym uczniem i dzieckiem w rodzinie. Recytowane były wiersze o szkole i o wakacjach, zaśpiewaliśmy wspólnie piosenki. Pani wicedyrektor Alicja Chomiczewska-Jurkiewicz złożyła wszystkim najlepsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia i powodzenia w nowym roku szkolnym.

Pasowanie

3 września 2018 r. w SPSK nr 1
Początek roku szkolnego był okazją do spotkań z nowymi uczniami wszystkich wychowawców. Dla niektórych była to wyjątkowa chwila, bo właśnie w naszej szkole rozpoczynają swoją „szkolną karierę”. W związku z tym musieli być potraktowani wyjątkowo. I tak też było w przypadku chłopca,który najpierw przeszedł „egzamin” na ucznia, który zdał pozytywnie, a następnie złożył ślubowanie i został uroczyście pasowany na pierwszoklasistę. Sympatycznym dopełnieniem całej uroczystości była wspólnie zaśpiewana piosenka i wręczony chłopcu upominek.
 

Informacja w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych

„Dyrektor Zespołu Szkół Szpitalnych informuje, że dnia 17.08.2018 r. w związku z prowadzonym audytem przez Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie zostało wykryte w Zespole Szkół Szpitalnych naruszenie ochrony danych osobowych. W przekazanej do kontroli dokumentacji nauczania za rok szkolny 2013/2014 (papierowe dzienniki lekcyjne) stwierdzono brak dwóch dzienników grup wychowawczych: grupa wychowawcza z SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie i grupa wychowawcza z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.

Po stwierdzeniu braku opisanych wyżej dzienników rozpoczęto czynności poszukiwawcze w zakładowej składnicy akt, pomieszczeniach magazynowych. Następnie zgodnie z § 23. 1. Rozp. MEN z dnia 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2018 poz. 1646) powiadomiono członków rady pedagogicznej Zespołu Szkół Szpitalnych. Nauczyciele przeprowadzili poszukiwania we wszystkich pomieszczeniach szkolnych, nawiązano kontakt z poprzednią dyrekcją szkoły oraz ówczesnymi wychowawcami odpowiadającymi za wyżej opisaną dokumentację, ale nie udało się ustalić okoliczności i przyczyn zaginięcia dzienników. Stwierdzono również ich brak w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 31.08.2017 r. Powiadomiono zgodnie z § 23. 3. Organ prowadzący (Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin) oraz organ nadzorujący ( Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty).

O zaistniałym naruszeniu dot. ochrony danych osobowych został poinformowany również Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy i zapewniamy, że zostały wdrożone odpowiednie środki mające na celu wyeliminowanie skutków naruszenia i zapobieżenie podobnym zdarzeniom w przyszłości, takie jak: zaplanowano przeprowadzenie scontrum w zakładowej składnicy akt, zatrudnienie archiwisty w celu zewidencjonowania posiadanej dokumentacji oraz wprowadzono procedury związane z przekazywaniem dokumentacji szkolnej.”

Wyniki szkolnego etapu „Konkursu plastycznego techniką dowolną o tematyce działkowej”

Wyniki szkolnego etapu
„Konkursu plastycznego techniką dowolną o tematyce działkowej”

 • Owady zapylające na działce
 • Warzywa i kwiaty na działce,

którego organizatorem jest

Polski Związek Działkowców
Okręg w Szczecinie
Ul. Uznamska 4
70-853 Szczecin

Na konkurs plastyczny o tematyce działkowej złożonych  zostało 29 prac wykonanych przez pacjentów szczecińskich szpitali – uczniów Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie

Z wielką przyjemnością informujemy, że prace ocenione zostały następująco:

 • I MIEJSCE – Julia Z. z Koszalina
 • II MIEJSCE – Natalia K. z Gorzowa Wlkp.
 • III MIEJSCE – Magdalena K. z Gryfina

Zgodnie z warunkami konkursu ogłoszonymi przez organizatora, do dalszego etapu przekazane  zostały prace następujących autorów:

 1. Jakub J. z Goleniowa
 2. Oksana L. ze Szczecina
 3. Karolina K. z Choszczna
 4. Hania M. z Budzistowa
 5. Magdalena K. z Gryfina
 6. Julia Z. z Koszalina
 7. Milena NG. ze Szczecina

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Okręgowych Dni Działkowca 2018 lub w inny sposób ogłoszony przez Organizatora.

Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej Okręgu PZD w Szczecinie w zakładce konkursy.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!