kl.6, Temat: Płazy – kręgowce wodno-lądowe

Nauczę się: wskazywać i opisywać przystosowania płazów do życia na
lądzie i w wodzie (na podstawie obserwacji); opisywać mechanizm
oddychania u płazów; przedstawiać cykl rozwojowy żaby; rozpoznawać
wybranych przedstawicieli płazów krajowych; oceniać znaczenie płazów.

https://epodreczniki.pl/a/plazy—zwierzeta-wodno-ladowe/DbCyM1YnM

Po zapoznaniu z tematem proszę o wykonanie karty pracy.

KARTA PRACY KL.6. PŁAZY- KRĘGOWCE WODNO-LĄDOWE