klasa 8, Temat: Pasożytnictwo.

Nauczę się: wyjaśniać, na czym polega konkurencja międzygatunkowa i
podawać jej przykłady; odróżniać konkurencję wewnątrzgatunkową od
międzygatunkowej; omawiać na przykładach, czym jest pasożytnictwo;
opisywać przystosowania organizmów do pasożytnictwa; wyjaśniać wpływ
pasożytnictwa na liczebność populacji żywicieli.

https://epodreczniki.pl/a/konkurencja-i-pasozytnictwo/DRye3Ymqf
https://opracowania.pl/opracowania/biologia/wzajemne-stosunki-miedzy-populacjami-stosunki-an tagonistyczne,oid,2205

klasa 7, Temat: Higiena i choroby układu wydalniczego

Nauczę się:  wymieniać zasady higieny układu wydalniczego; wymieniać
choroby układu wydalniczego; wymieniać badania stosowane w
profilaktyce zakażenia dróg moczowych, kamicy nerkowej; określać
dobowe zapotrzebowanie organizmu człowieka na wodę; omawiać przyczyny
chorób układu wydalniczego; wyjaśniać znaczenie wykonywania badań
kontrolnych moczu i wskazywać na konieczność wykonywania okresowego
badania kontrolnego moczu; wskazywać na rolę dializy w ratowaniu
życia; analizować wyniki laboratoryjnego badania podstawowego moczu i
na tej podstawie określać stan zdrowia układu wydalniczego.

https://epodreczniki.pl/a/profilaktyka-chorob-ukladu-moczowego/D13TqDQKN

Po zapoznaniu się z tematem, proszę o wykonanie Ćwiczeń str.160 z
Podręcznika  Puls Życia kl.7 Nowa Era

higiena i choroby układu wydalniczego kl.7

Kl.7, Temat: Profilaktyka chorób układu oddechowego

Nauczę się: wymieniać czynniki warunkujące sprawność układu
oddechowego; wyjaśniać, dlaczego warto oddychać przeponą; opisywać
wybrane choroby układu oddechowego; wyjaśniać, na czym polega
szkodliwość dymu tytoniowego.

https://epodreczniki.pl/a/profilaktyka-chorob-ukladu-oddechowego/DNN5ltUvz
https://opracowania.pl/opracowania/biologia/oddychanie,oid,1341,higiena-ukladu-oddechowego

Po zapoznaniu z tematem proszę o wykonanie karty pracy.

KARTA PRACY KL.7 Profilaktyka chorób układu oddechowego

kl.8 Temat: Drapieżnictwo i roślinożerność

Nauczę się: rozpoznawać i omawiać przystosowania zwierząt do
zdobywania pokarmu; wyjaśniać, od czego zależy liczba drapieżników i
ich ofiar w ekosystemie; wskazywać cechy będące przystosowaniami do
obrony przed drapieżnikami; wyjaśniać zależność pomiędzy rodzajem
pokarmu (roślinnym, zwierzęcym) a budową układu pokarmowego; podawać
przykłady i rozpoznawać cechy roślin będące przystosowaniami do obrony
przed roślinożercami.

https://epodreczniki.pl/a/zjadajacy-i-zjadani/D17dzZ3q5

https://opracowania.pl/opracowania/biologia/wzajemne-stosunki-miedzy-populacjami-stosunki-antagonistyczne,oid,2205