Wyniki konkursu „Maluję wiersze Jana Brzechwy”

Ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego dla klas I, II i III szpitalnych i sanatoryjnych szkół podstawowych pt.:

„MALUJĘ WIERSZE JANA BRZECHWY”

Na organizowany przez naszą szkołę konkurs nadesłano  wiele pięknych, kolorowych, niepowtarzalnych prac.
Po burzliwych obradach komisja, w której skład weszli nasi nauczyciele: Danuta Rauza, Beata Grzybowska, Agata Paszkowska-Malarz i Iwona Kiełdanowicz, wyłoniła następujących zwycięzców:

Miejsce I – KACPER JABŁOŃSKI – Szkoła Podstawowa nr 101 we Wrocławiu

Miejsce II- BARTOSZ PILARSKI – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie

Miejsce III – FILIP BUKOWSKI – Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

Ponieważ wybranie trzech najpiękniejszych prac było niezmiernie trudne, komisja wytypowała również liczne grono osób wyróżnionych.

Wyróżnienia:

FILIP KAWECKI – Szkoła Podstawowa nr 101 we Wrocławiu

MARIA JAŁOCHA – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie

WERONIKA PIĄTKIEWICZ – Zespół Szkół nr 12 we Wrocławiu

MAJA DZWONEK – Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

JULIA RUDNICKA – Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie

FILIP SIEDLECKI – Zespół Szkół nr 15 W Białymstoku

KATARZYNA DEMBNA – Dolnośląski Zespół Szkół Przyszpitalnych w Wałbrzychu

Zwycięzcom gratulujemy! A wszystkim uczestnikom i ich opiekunom bardzo dziękujemy za nadesłane prace.

Informujemy, że dyplomy i nagrody, oraz podziękowania dla nauczycieli zostaną przesłane pocztą.

„Nowe Nieznane przygody Świętego Mikołaja”

Ogłaszamy wyniki konkursu „Nowe Nieznane przygody Świętego Mikołaja”!

w kategorii klas 0- III:

I miejsce: Gaja Mokrzycka, kl. 3, Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci  w Radziszowie

II miejsce: Zuzanna Wójtowicz, kl.3, Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci  w Radziszowie

III miejsce: Igor Ferlag, kl. 1, Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie

w kategorii klas IV-VI:

I miejsce: Aleksandra Kudła, kl. 4, Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

II miejsce: Bartłomiej Michałek, kl. 4, Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie

III miejsce: Andrzej Kowalczyk, kl. 5, SP 101 (DOPDiZM) we Wrocławiu

w kategorii klas VII-VIII i starszych:

I miejsce: Emilia Kantor kl. 4 technikum, Zespół Szkół Specjalnych nr 3 Kraków

II miejsce: Oliwia Zychał, kl. 7,  Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie

III miejsce: Lena Duchnowska, kl. 8, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 20 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Wyróżnienia za prace plastyczne otrzymują Bartosz Pilarski, kl. 2 i Dominik Kamyk, kl. 5, Zespół Szkół Ogólnokształcących w MCN w Józefowie.

Wszystkie nadesłane prace zostały opublikowane jako „książka”- prezentacja i można je podziwiać tutaj:

https://view.genial.ly/61bd08c6e6cbe90e3841dafe/presentation-nowe-nieznane-przygody-swietego-mikolaja

oraz na naszej stronie w zakładce „biblioteka”.

Wszystkim gorąco dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Wyniki konkursu pt.: „Nie panikuję-resuscytuję”

Z wielką przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego dla uczniów klas VIII szczecińskich szkół podstawowych
pt.: „Nie panikuję-resuscytuję” ❤
objętego honorowym patronatem przez:
– Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
im. prof. Tadeusza Sokołowskiego
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
– Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”

Obradujące w szczególnym dniu- Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca- jury, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
Miejsce I
Laura Kwiatosińska – Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie
Miejsce II
Bartłomiej Panek – Szkoła Podstawowa Nr 69 im mjr H Sucharskiego w Szczecinie
Miejsce III
Zofia Palczewska – Szkoła Podstawowa nr 14 w Szczecinie

Wyróżnienia otrzymują:

Bartek Zatorski
Aleksandra Gródecka
Natalia Sipko
Anna Kołodzińska

Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom dziękujemy za nadesłanie oryginalnych prac.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
Informujemy, że nagrody, dyplomy i podziękowania zostaną dostarczone do szkół.

Wyniki „Bezpiecznie w lesie, w górach i nad wodą”

Ogłaszamy wyniki ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Bezpiecznie w lesie, w górach i nad wodą”!
Po długich i burzliwych obradach komisja ustaliła następujące wyniki:
W kategorii klas VII- VIII
I miejsce ex aequo
•Kinga P. – Zespół Placówek Specjalnych w Kartuzach
•Patrycja M. – Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie
II miejsce – Ida W. – Zespół Placówek Specjalnych w Kartuzach
III miejsce- Nikola S.- Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie
W kategorii szkół ponadpodstawowych
Miejsce I ex aequo
•Filip K.- Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdańsku
•Klaudia S.- Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie
Miejsce II – Gabriela Z. – Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce
Miejsce III – Karolina Ch. – Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie
Wyróżnienia
•Damian M. – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii
•Agnieszka M. – Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom i ich opiekunom bardzo dziękujemy za kreatywność i zaangażowanie!
Dyplomy i nagrody prześlemy pocztą.

Wyniki konkursu „Sedina – szczecińska legenda”

Uwaga, uwaga 📢
Ogłaszamy wyniki międzyszkolnego konkursu plastycznego dla klas I- III szczecińskich szkół podstawowych
pt. „Sedina-szczecińska legenda”:
MIEJSCE 1
Łukasz T. – Szkoła Podstawowa nr 59 im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie
w Szczecinie klasa 3a
MIEJSCE 2
Kuba M. – Szkoła Podstawowa nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie, klasa 3c
MIEJSCE 3
Zuzanna F. –  Szkoła Podstawowa nr 59 im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie, klasa 1c
Wyróżnienia
Mikhail R. – SP 54
Alessandro K. – SP 59
Julia P. – SP 54
Jakub Ż. – SP 59
GRATULUJEMY! 🏆🏅🎉
Dyplomy i nagrody wyślemy pocztą.

Konkurs „Książki wciągają”

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Regulamin dotyczy Konkursu „Książki wciągają”, zwanego dalej „Konkursem”.
1.2. Organizatorem Konkursu Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie zwany dalej „Organizatorem”.
1.3. Facebook nie jest organizatorem niniejszego konkursu.
1.4. Konkurs odbywa się w terminie 23.04.2021 – 26.04.2021 roku.
1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.4. niniejszego regulaminu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem Strony na Facebooku.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych.
2.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2.3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
2.4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm).
3. ZASADY KONKURSU
3.1. Należy przesłać zdjęcie dziecka, bądź dzieci, z książką lub książkami.
3.2. Zdjęcia prac muszą być dostarczone w komentarzu, pod postem Konkursu na FP Zespołu Szkół Szpitalnych.
3.3. Organizator ma prawo wykorzystywać prace nadesłane przez Uczestnika wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. promocyjnych  oraz informacyjnych, z których nie czerpie korzyści majątkowych.
3.4. Uczestnik, wysyłając prace, oświadcza, że praca stanowi w całości dzieło oryginalne, nie narusza praw autorskich osób trzecich, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, jest wolna od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania oraz rozpowszechniania pracy.
3.5. W przypadku każdego użycia zdjęcia Organizatorowi będzie przysługiwało prawo wykorzystania przesłanych fotografii w celach informacyjnych, wystawowych i promocyjnych bez konieczności zapłaty wynagrodzenia na rzecz Uczestnika.
4. CZĘŚĆ KONKURSOWA
4.1. Wszystkie prace przyjęte do Konkursu podlegają głosowaniu poprzez polubienia (lajki) pod zdjęciem.
4.2. Zdjęcie z największą ilością polubień (lajków) wygrywa.
4.3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 27.04.2020 roku.
4.4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów zawartych w punkcie 4. niniejszego regulaminu.
4.5. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko zwycięzców wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej sszpitalne.edu.pl na FP Zespołu Szkół Szpitalnych oraz w inny sposób w ogłoszeniach o Konkursie.
5. NAGRODY
5.1. Przewiduje się 1 nagrodę, w postaci książki.
5.2. W sytuacji, gdy kilka zdjęć będzie posiadało jednakową liczbę polubień (lajków),  nagroda zostanie wyłoniona na zasadzie losowania.
6. ODBIÓR NAGRÓD
6.1. Organizator skontaktuje się poprzez wiadomość prywatną ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
7.2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
7.3. Dane osobowe laureata Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!