OFERTA PRACY DLA nauczyciela wychowawcy Zespołu Pozalekcyjnego w Zespole Szkół Szpitalnych w Szczecinie

OFERTA PRACY DLA  nauczyciela  wychowawcy Zespołu Pozalekcyjnego

w Zespole Szkół Szpitalnych w  Szczecinie

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Kategoria przedmiotu: zajęcia pozalekcyjne
 • Przedmiot: wychowawca grupy wychowawczej
 • Ilość wakatów: 1 (umowa na zastępstwo)
 • Liczba godzin wychowawczych w tygodniu: 24
 • Informacje o wakacie: zatrudnienie na okres nieobecności zastępowanej nauczycielkina stanowisku wychowawcy zajęć pozalekcyjnych do pracy z uczniami szkoły podstawowej przebywającymi
  w szczecińskich szpitalach. Praca w systemie nieferyjnym, od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-18.00 (poza czwartkami : w godzinach 9.00- 13.00). W dni wolne od zajęć dydaktycznych zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.00.
 • Ważność ogłoszenia: 12.2018 r.

 

Dane adresowe:

 

 • Nazwa szkoły/placówki: ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH
 • Miejscowość: SZCZECIN
 • Kod pocztowy: 71-252.
 • Ulica: Unii Lubelskiej 1
 • Telefon: 91 88 06 579 ; 91 88 06 228
 • E-mail: zsszp@miasto.szczecin.pl

CV z listem motywacyjnym należy przesyłać na powyższy adres mailowy w terminie
do
27.12.2018 r.

Klauzula Informacyjna

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie.
  Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Unii Lubelskiej 1 71-252 Szczecin, mailowo: zsszp@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: + 48 88 06 579
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Jaśkiewicz, z którym można się skontaktować mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e RODO).
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 • Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. Ochrony danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do podania danych.

 

OFERTA PRACY DLA nauczyciela wychowawcy Zespołu Pozalekcyjnego

Data publikacji 02.03.2018 r.

OFERTA PRACY DLA nauczyciela wychowawcy
Zespołu Pozalekcyjnego
w Zespole Szkół Szpitalnych w  Szczecinie

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Kategoria przedmiotu: zajęcia pozalekcyjne
 • Przedmiot: wychowawca grupy wychowawczej
 • Ilość wakatów: 1 (umowa na zastępstwo)
 • Liczba godzin wychowawczych w tygodniu: 24
 • Informacje o wakacie:
  • zatrudnienie od 04.2018 r. w SPSK nr 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1.
  • Praca w dniach:
   • poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. od 13.00 do 18.00,
   • w czwartek w godz. 9.00 – 13.00.
 • Ważność ogłoszenia: do 14 marca 2018 r.

Dane adresowe:

 • Nazwa szkoły/placówki: ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH
 • Miejscowość: SZCZECIN
 • Kod pocztowy: 71-252
 • Ulica: Unii Lubelskiej 1
 • Telefon: 91 88 06 579; 91 88 06 228
 • E-mail: zsszp@miasto.szczecin.pl

CV z listem motywacyjnym oraz dodatkową zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, prowadzonych przez naszą placówkę, należy przesyłać na powyższy adres mailowy lub drogą pocztową na adres:

ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH
Szpital „ZDROJE”
Ul. Mączna 4
70-780 SZCZECIN

w terminie do 14 marca 2018 r.