Oferta pracy dla doradcy zawodowego

Szczecin, dn. 15.02.2018 r;

OFERTA PRACY DLA doradcy zawodowego
w Zespole Szkół Szpitalnych w Szczecinie

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Kategoria przedmiotu: zajęcia edukacyjne, klasa VII szkoły podstawowej
 • Przedmiot: doradztwo zawodowe
 • Ilość wakatów: 1
 • Liczba godzin do zrealizowania – 20
 • Informacje o wakacie:
  • zatrudnienie od 01.04.2018 r.,
  • zajęcia realizowane będą z uczniami klasy siódmej szkoły podstawowej objętymi nauką szkolną w szpitalach: SPS ZOZ „ZDROJE” przy ul. Mącznej 4, SPSK 1 PUM, przy ul. Unii Lubelskiej 1 oraz w szpitalu wojewódzkim przy ul. Arkońskiej 4
 • Ważność ogłoszenia: do 18.03.2018 r.

Dane adresowe:

 • Nazwa szkoły/placówki: ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH
 • Miejscowość: SZCZECIN
 • Kod pocztowy: 71-252.
 • Ulica: Unii Lubelskiej 1
 • Telefon: 91 88 06 579 ; 91 88 06 228
 • E-mail: zsszp@miasto.szczecin.pl

CV z listem motywacyjnym należy przesyłać na powyższy adres mailowy lub drogą pocztową, na adres:

ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH
Szpital „ZDROJE”
Ul. Mączna 4
70-780 SZCZECIN

w terminie do 18.03.2018 r.