PRÓBA BICIA REKORDU

16 października po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w próbie bicia rekordu z WOŚP w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób.
W dwóch szpitalach – w  SPSK nr 1 oraz w SPS ZOZ „Zdroje” – po odbytym szkoleniu, nasi uczniowie, ich rodzice, a także nauczyciele i obecni podczas wydarzenia ratownicy medyczni- w sumie 36 osób, przez równo pół godziny prowadzili resuscytację jednocześnie na 7 fantomach.
Akcja była niesamowitym i bardzo wzbogacającym w wiedzę przedsięwzięciem. Mamy nadzieję, że będziemy mieli możliwość wziąć w niej udział również za  rok!

 

PROJEKT POWER

Dnia 28 września najmłodsi uczniowie  klas 1 – 3 szpitala „Zdroje” w ramach projektu Power ” Zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe drogą do zrozumienia człowieka i otaczającego świata”, uczestniczyli w zajęciach plastycznych pt. ,, Podróże małe i duże – ciekawostki o krajach niemieckojęzycznych ”.
Dzieci zapoznały się z charakterystycznymi miejscami i zabytkami państw niemieckojęzycznych, nauczyły się kilku wybranych słówek i zwrotów grzecznościowych w języku niemieckim oraz wykonały techniką collage plakat promujący stolicę Niemiec – Berlin.