Dzien Europy

www.dreamsart.pl

Z okazji Dnia Europy w szpitalu przy Unii Lubelskiej uczniowie na zajęciach dwujęzycznych w klasach starszych rozmawiali o wartościach wspólnych dla krajów UE takich jak tolerancja, wolność, szacunek. Uczniowie  klas młodszych utrwalali kraje i stolice europejskie, tworzyli wizerunek monety euro dla Polski, rozmawiali o pokoju, poszanowaniu prawa i wzajemnym współdziałaniu.

scenariusz wartosci i symbole UE

dav

POWER Dzień Ziemi

Dnia 24 kwietnia 2019r. pani H.Godlewska, nauczycielka fizyki i chemii i jednocześnie uczestniczka projektu Power, przeprowadziła z uczniami-pacjentami w naszej szkole turniej pt. „Dzień Ziemi po angielsku-Ziemia i my” ,podczas którego młodzież przypominała sobie i utrwalała zagadnienia związane z ochroną środowiska.

scenarusz Dzien Ziemi 2019pdf