Bezpieczeństwo w sieci

16. lutego w szpitalu przy ul. Arkońskiej uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Straży Miejskiej na temat bezpiecznego korzystania z internetu. Panie funkcjonariuszki wytłumaczyły dzieciom, czym różni się rzeczywistość od świata wirtualnego. Rozmawiały  o problemie publikowania zdjęć, zamieszczania filmów bez zgody osób w nich występujących. Wyjaśniono uczniom znaczenie słowa „cyberprzemoc” oraz poinformowano ich, co zrobić i do kogo zwrócić się o pomoc, jeśli  doświadczą tego zjawiska. Wyświetlono również  film edukacyjny, który przybliżył i wyjaśnił istniejące problemy związane z  korzystaniem z internetu.
M. Ś.

„Znajomi, nieznajomi”

W dniach 5-9 lutego w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej, na oddziałach chirurgii i pediatrii w zespołach klas 0-III i IV-VI zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące ochrony danych osobowych podczas korzystania z internetu. Uczniowie klas 0-III obejrzeli animowany film pt. „Znajomi, nieznajomi”, uzupełniali zdania dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z internetu, odgrywali krótkie scenki. Uczniowie klas IV-VI obejrzeli film animowany pt. „Małe zdjęcie, duży problem”, układali scenariusz przewidujący dalsze postępowanie głównego bohatera filmu, tworzyli hasła dotyczące ochrony danych osobowych, uzupełniali dane do profilu jednego z portali społecznościowych.
J. M.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7. lutego ramach lekcji jedna z naszych nauczycielek przeprowadziła lekcję na temat ochrony danych osobowych. Dzieci dowiedziały się: co to są dane osobowe, komu i w jakich okolicznościach je podajemy, co robimy z naszymi adresami z listów, paczek i biletów…..oraz co upubliczniamy na środkach medialnych.
U. S.

Cybreprzemoc

7. lutego uczniów- pacjentów w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej odwiedziły funkcjonariuszki ze Straży Miejskiej, które przeprowadziły prelekcję na temat ochrony danych osobowych i Cyberprzemocy. Uczniowie obejrzeli film, po którym wywiązała się burzliwa dyskusja. Po takich zajęciach wszyscy zapamiętają reguły, jakimi należy się kierować, by strzec swoich danych oraz z kim bezpiecznie się kontaktować na portalach społecznościowych.

D. K.

6. lutego w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej odbyły się  zajęcia tematyczne „Twoje dane – Twoja sprawa”. Uczniowie rozwiązywali krzyżówki i rebusy, które pomogły zrozumieć ważne zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych. Hasła z rozsypanki wyrazowej dzieci umieściły na zaprojektowanym przez siebie plakacie. Praca zdobi świetlicę na oddziale onkologii.

D. K.

Lekcja o prawach autorskich na psychiatrii

Dnia 9 lutego w zespole II-III gimnazjum na oddziale psychiatrii odbyła się lekcja języka polskiego na temat praw autorskich. Celem ogólnym było poznanie przyczyn łamania praw autorskich i zapoznanie z fragmentami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zasad cytowania tekstów. Zapoznali się z pojęciami: prawo autorskie, twórca, cytat, kultura, plagiat, piractwo.

Uczniowie:

  • wiedzą, że mogą korzystać z utworów innych osób,
  • wiedzą, że nie można przypisać sobie utworu innej osoby,
  • wiedzą, że mają obowiązek podawać autora utworu, z którego korzystają,
  • potrafią wymienić sposoby korzystania z utworów innych osób,
  • wiedzą, co podlega prawu autorskiemu,
  • potrafią wymienić główne przyczyny łamania prawa autorskiego.

Metody zastosowane podczas lekcji to dyskusja i metoda aktywizująca – wykonanie plakatu.

 

Aneta Mołodecka