„Znajomi, nieznajomi”

W dniach 5-9 lutego w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej, na oddziałach chirurgii i pediatrii w zespołach klas 0-III i IV-VI zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące ochrony danych osobowych podczas korzystania z internetu. Uczniowie klas 0-III obejrzeli animowany film pt. „Znajomi, nieznajomi”, uzupełniali zdania dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z internetu, odgrywali krótkie scenki. Uczniowie klas IV-VI obejrzeli film animowany pt. „Małe zdjęcie, duży problem”, układali scenariusz przewidujący dalsze postępowanie głównego bohatera filmu, tworzyli hasła dotyczące ochrony danych osobowych, uzupełniali dane do profilu jednego z portali społecznościowych.
J. M.

Lekcja o prawach autorskich na psychiatrii

Dnia 9 lutego w zespole II-III gimnazjum na oddziale psychiatrii odbyła się lekcja języka polskiego na temat praw autorskich. Celem ogólnym było poznanie przyczyn łamania praw autorskich i zapoznanie z fragmentami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zasad cytowania tekstów. Zapoznali się z pojęciami: prawo autorskie, twórca, cytat, kultura, plagiat, piractwo.

Uczniowie:

  • wiedzą, że mogą korzystać z utworów innych osób,
  • wiedzą, że nie można przypisać sobie utworu innej osoby,
  • wiedzą, że mają obowiązek podawać autora utworu, z którego korzystają,
  • potrafią wymienić sposoby korzystania z utworów innych osób,
  • wiedzą, co podlega prawu autorskiemu,
  • potrafią wymienić główne przyczyny łamania prawa autorskiego.

Metody zastosowane podczas lekcji to dyskusja i metoda aktywizująca – wykonanie plakatu.

 

Aneta Mołodecka

Twoje dane – Twoja sprawa

W tym roku po raz dwunasty obchodziliśmy Dzień Ochrony Danych Osobowych, który przypada na 28 stycznia. W wyniku spotkań i dyskusji z naszymi uczniami w dniach 05-09.02. powstała broszura informująca w przyjazny sposób zarówno osoby starsze jak i młodzież o tym, jak chronić swoje dane osobowe.

 

CO TO JEST KRYPTOLOGIA?

8. lutego uczniowie klasy siódmej i klas gimnazjalnych przebywający na oddziałach pediatrycznych szpitala „Zdroje” wzięli udział w zajęciach tematycznych pod hasłem „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”. Podczas zajęć  młodzież przekonała się czym jest plagiat, patent, co to są prawa autorskie i jakie przepisy je regulują. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, co to  jest kryptologia, kryptografia, poznali przykłady szyfrów podstawowych. Wszyscy mogli również praktycznie zastosować szyfr Polibiusza. Uczniowie poznali historię maszyn szyfrujących, w tym Enigmy. Przede wszystkim docenili rolę polskich matematyków z Uniwersytetu Poznańskiego w złamaniu jej  kodu oraz znaczenie tego wydarzenia dla przebiegu II Wojny Światowej.
J. L.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7. lutego ramach lekcji jedna z naszych nauczycielek przeprowadziła lekcję na temat ochrony danych osobowych. Dzieci dowiedziały się: co to są dane osobowe, komu i w jakich okolicznościach je podajemy, co robimy z naszymi adresami z listów, paczek i biletów…..oraz co upubliczniamy na środkach medialnych i komu zgłaszamy wątpliwości.
U. S.

Cybreprzemoc

7. lutego uczniów- pacjentów w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej odwiedziły funkcjonariuszki ze Straży Miejskiej, które przeprowadziły prelekcję na temat ochrony danych osobowych i Cyberprzemocy. Uczniowie obejrzeli film, po którym wywiązała się burzliwa dyskusja. Po takich zajęciach wszyscy zapamiętają reguły, jakimi należy się kierować, by strzec swoich danych oraz z kim bezpiecznie się kontaktować na portalach społecznościowych.

D. K.