Od ubiegłego roku szkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej biorą udział w projekcie sfinansowanym przez Unię Europejską „Zaprogramuj przyszłość”. Nauczyciele odbyli warsztaty szkoleniowe, uczestniczyli w webinariach z zakresu programowania dla najmłodszych. Obecnie prowadzą zajęcia z kodowania na

 I etapie edukacyjnym. Czas spędzony na programowaniu zarówno offline jak i online pozwala rozwinąć kompetencje kluczowe u uczniów – pacjentów oraz sprawia im wiele radości i satysfakcji.

Dzięki udziale w projekcie, szkoła otrzymała tablety, matę edukacyjną z odpowiednim wyposażeniem, a także robota Dash.