E-materiały dla uczniów

 

INFORMUJEMY
W celu przygotowania i udostępnienia lekcji zdalnych, nauczyciele naszej szkoły korzystają z opracowań własnych, jak również z zasobów dostępnych na stronach internetowych.