Kadra

 Nauczyciele Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie

Rok szkolny 2019/2020

 • mgr Agnieszka Kowalczyk
 • mgr Barbara Lewicka
 • mgr Anna Łubniewicz
 • mgr Aneta Mołodecka
 • mgr Anita Piotrowska

Język niemiecki

 • mgr Karolina Owsianik
 • mgr Katarzyna Sporny

Język angielski

 • mgr Justyna Karolewska
 • mgr Agnieszka Kowalczyk
 • mgr Barbara Norel

Biologia

 • mgr Paulina Grygorewicz
 • mgr Iwona Kiełdanowicz

Przyroda (LO)

 • mgr Katarzyna Roszak

Przyroda (szkoła podstawowa)

 • mgr Paulina Grygorewicz

Geografia

 • mgr Alicja Chomiczewska-Jurkiewicz
 • mgr Dorota Kostrakiewicz
 • mgr Katarzyna Roszak

Historia

 • mgr Barbara Lewicka
 • mgr Magdalena Średzińska
 • mgr Dominik Zadrożny

Matematyka

 • mgr Beata Dejewska
 • mgr Karolina Gołdyn
 • mgr Katarzyna Rupert

Fizyka

 • mgr Hanna Godlewska
 • mgr Janina Lewańska

Chemia

 • mgr Anna Duber
 • mgr Hanna Godlewska

Zajęcia komputerowe, Informatyka

 • mgr Karolina Wojciechowska-Deluga

Plastyka, Technika

 • mgr Monika Kisielewicz
 • mgr Anita Piotrowska

Wiedza o społeczeństwie

 • mgr Magdalena Średzińska
 • mgr Dominik Zadrożny

Wiedza o kulturze

 • mgr Anna Łubniewicz

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Alicja Chomiczewska-Jurkiewicz
 • mgr Dorota Kostrakiewicz
 • mgr Justyna Krakowiak-Misiuna
 • mgr Danuta Rauza

Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Beata Grzybowska
 • mgr Dorota Kostrakiewicz
 • mgr Joanna Masłowska
 • mgr Danuta Rauza

Podstawy przedsiębiorczości

 • mgr Anna Duber

Wychowanie fizyczne

 • mgr Bartosz Jurkiewicz

Muzyka

 • mgr Monika Kisielewicz

Nauczyciele wychowawcy

 • mgr Magdalena Hałasa
 • mgr Monika Kazierska
 • mgr Małgorzata Kozak
 • Krzysztof Pribe

Bibliotekarz

 • mgr Ewa Bąbolewska

Pedagog szkolny

 • mgr Agata Paszkowska-Malarz