RODO

Inspektor Ochrony Danych – powołany z dniem 01 stycznia 2019 r.

Agnieszka Marciniak
e-mail: iod@spnt.pl
telefon +48918522093

Zastępca Inspektora Ochrony Danych

Rafał Malujda

e-mail: iod@spnt.pl

telefon: +4891 85 22 093


Klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW UCZNIÓW-PACJENTÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA_DLA CELÓW REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA_DLA CELÓW ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA_DLA CELÓW KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA_OPIEKUNOWIE PRAWNI, KTÓRYCH DZIECI PODAŁY DANE KONTAKTOWE

KLAUZULA INFORMACYJNA_KONTRAHENCI

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Z ART. 13 RODO

Zgoda na przetwarzanie wizerunku