RODO

Inspektor Ochrony Danych – powołany z dniem 01 września 2018 r.

Radosław Jaśkiewicz
e-mail: iod@spnt.pl
telefon +48918522093


Klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CELÓW REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CELÓW ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW UCZNIÓW-PACJENTÓW

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Z ART. 13 RODO

Zgoda na przetwarzanie wizerunku