Struktura

Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie powołany z dniem 01 września 2003 r. Uchwałą Nr V/92/03 Rady Miasta Szczecina jest samodzielną jednostką budżetową, która przejęła mienie, dokumentację i zobowiązania dotychczas funkcjonujących Szkół Szpitalnych:
  • Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Szczecinie
  • Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 w Szczecinie
  • Gimnazjum przy Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Szczecinie

Od dnia 01.09.2017 r. UCHWAŁĄ NR XXVIII/704/17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, w skład Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1 wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 17
  • XXIV Liceum Ogólnokształcące Specjalne