Zbiórka materiałów plastycznych dla dzieci ze szczecińskich szpitali

Każdego kto chce i może przyłączyć się do zbiórki, serdecznie zapraszamy!

Miejsca, gdzie można zostawić rzeczy:
Pomorski UNIWERSYTET Medyczny
Dziekanat Kierunku Lekarskiego
ul. Rybacka 1
Akademia Morska
Dziekanat Wydziału Mechatroniki i  Elektrotechniki  ul. Wały Chrobrego  1-2
Dziekanat Wyższej Szkoły Administracji Publicznej
ul. Marii Skłodowskiej-Curie  4
Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie
Dyrekcja szkoły, Szpital przy ul. Unii Lubelskiej 1
Szpital w Zdrojach, ul. Mączna 4, Budynek 11 – Administracja