Dojazd

Dojazd do siedziby szkoły – SPSZOZ „Zdroje”, ul. Mączna 4, Budynek 11 – Administracja

Dojazd do siedziby szkoły – SPSK Nr 1 w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Dojazd do siedziby szkoły – SPWSZ, ul. Arkońska 1, 71-455 Szczecin