Historia

Historia Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie

Pedagogika lecznicza jest nauką bardzo młodą. W szerszym zakresie rozwinęła się dopiero po II wojnie światowej. Wtedy zaczyna się rozwijać szkolnictwo lecznicze, powstają szkoły sanatoryjne, prewentoryjne i szkoły przyszpitalne.

Głównym celem szkół przyszpitalnych jest wspomaganie procesu leczenia poprzez stosowanie terapii pedagogicznej, stwarzanie warunków umożliwiających powrót dziecka do życia we własnym środowisku.
Pierwsza szkoła przyszpitalna w powojennej Polsce powstała w 1949 r. w Gdańsku przy Klinice Akademii Medycznej.

W Szczecinie pierwsza Szkoła Szpitalna powstała przy:
Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 1.

 • 1 września 1957 r. – inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej przy PSK Nr 1 w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1. Pierwszym kierownikiem tej placówki zostaje p. Zofia Skrzypińska. Pracą dydaktyczną objęto dzieci na oddziale pediatrii i gruźlicy.
 • 1958/59 r. – od nowego roku szkolnego dzieci uczą się już na pięciu oddziałach. Zwiększa się także kadra pedagogiczna Szkoły.
 • 1960/61 r. – utworzono bibliotekę szkolną.
 • 1962/63 r. – znaczące zmiany w szkolnictwie i szkole przyszpitalnej:
  – wprowadzono ośmioletni system kształcenia w szkole podstawowej,
  – utworzono dwie filie szkoły przyszpitalnej:
  01.09.1962 r. w Miejskim Szpitalu Dziecięcym przy ul. Św. Wojciecha,
  15.11.1962 r. w Szpitalu Wojewódzkiej Przychodni Przeciwgruźliczej przy ul. Janosika.
 • 01.09.1964 r. – na kierownika szkoły powołano p. Krystynę Turowską.
 • 1965/66 r. – utworzono filię szkoły przyszpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym przy ul. Arkońskiej.
 • 1970/71 r. – wizytacja władz oświatowych. Doskonała ocena pracy kierownictwa i nauczycieli szkoły.
 • 1971/72 r. – zmiany w organizacji pracy nauczycieli. Odstąpiono od pracy nauczyciela na jednym oddziale i uczenia wszystkich przedmiotów od klasy I do VIII na rzecz podziału na przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze oraz zespoły klas nauczania początkowego.
 • 01.09.1972 r. – objęto nauką uczniów – pacjentów kl. I-VIII na oddziale okulistycznym w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 2 na Pomorzanach.
 • Czerwiec 1973 r. – na oddziale dziecięcym szpitala przy ul. Unii Lubelskiej przebywała na leczeniu sławna szwedzka pisarka Astrid Lindgren. Skoro los tak sprawił, że na oddziale dla dorosłych nie było miejsca, dzieci miały okazję poznać autorkę „Dzieci z Bullerbyn”.
 • 01.07.1976 r. – Wydział Oświaty i Wychowania nadaje szkole tymczasowy akt erekcyjny oraz numer. Od tej pory nazwa placówki brzmi: Szkoła Podstawowa Nr 17 przy Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1.
 • 01.09.1977 r. – funkcję dyrektora szkoły objęła p. Leokadia Sierpińska.
 • 15.03.1978 r. – na podstawie orzeczenia organizacyjnego (Nr 0-I-505-2/78), wydanego przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Szczecinie powołana zostaje Szkoła Podstawowa Nr 26 w Szczecinie ul. Mączna 4, obejmującą działalnością dydaktyczną uczniów – pacjentów Szpitala Dziecięcego przy ul. Św. Wojciecha 7 oraz Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad MDiM w S zczecinie Zdrojach.
  Dyrektorem nowej Szkoły zostaje p. Krystyna Lisak.
 • 14.08.1978 r. – pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w nowo powstałej Szkole Podstawowej Nr 26.
 • 1978/79 r. – zorganizowano grupy przedszkolne w szkołach przyszpitalnych.
 • 21.08.1979 r. – stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 26 obejmuje p. Teresa Kozak.
 • 13 grudnia 1981 r. wprowadzenie w Polsce stanu wojennego. Zajęcia szkolne zostają zawieszone do 01.01.1982 r.
 • 1983/84 r. – zlikwidowano zespoły szkolne SP Nr 17 w Szpitalu Wojewódzkiej Przychodni Przeciwgruźliczej przy ul. Janosika.
  – Wizytacja z Ministerstwa Oświaty w Szkole Podstawowej Nr 26. Szkoła uzyskała wysoką ocenę swojej pracy.
  – Dyrektor Teatru Lalek „Pleciuga” p. Włodzimierz Dobromilski otrzymał „Order Uśmiechu”. Z wnioskiem o nadanie tak zaszczytnego wyróżnienia wystąpiły dzieci ze szczecińskich szpitali.
 • 1984/85 r. – udział p. Heleny Lasko, nauczycielki SP Nr 26 w X sesji Postępu Pedagogicznego i wygłoszenie referatu „Wychowanie patriotyczne i obywatelskie”.
 • 1986/87 r. – spektakl „Swary, psotki i plotki” w wykonaniu aktorek Teatru Współczesnego p. Danuty Stenki i p. Bolesławy Fafińskiej w szpitalu przy ul. Św. Wojciecha 7.
 • 1987/88 r. – p. Helena Lasko zostaje powołana na stanowisko wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 26.
  – w szpitalu w Zdrojach w ramach współpracy zespołów samokształceniowych zorganizowane zostaje spotkanie nauczycieli SP Nr 17 i SP Nr 26.
 • 1988/89 r. – na stanowisko wicedyrektora SP Nr 17 powołana zostaje p. Elżbieta Lalko.
  – Udział SP Nr 17 w II Wystawie Prac Manualnych Dzieci i Młodzieży Szkolnictwa Specjalnego w SOSW Nr 2 w Szczecinie.
  11-12 listopada 1988 r. w Olsztynie odbyło się I Sympozjum Korczakowskie na temat: „Inspiracje Korczakowskie w pracy z dziećmi przewlekle chorymi”. Szkołę Podstawową Nr 26 reprezentowały Helena Lasko i Janina Dąbrowska, Szkołę Podstawową Nr 17 Elżbieta Lalko i Aleksandra Muszyńska.
 • 1989/90 r. – uroczyste obchody 10-lecia istnienia Szkoły Podstawowej Nr 26, wydany zostaje okolicznościowy biuletyn informacyjny.
  – Udział przedstawicielek SP Nr 26 i SP Nr 17 w II Sympozjum Korczakowskim w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
 • 1990/91 r. – zaprezentowano prace plastyczne uczniów – pacjentów SP Nr 26 i SP Nr 17 na III Wystawie Prac Manualnych Dzieci i Młodzieży Szkolnictwa Specjalnego Województwa Szczecińskiego.
 • 1991/92 r. – nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 17, wyłonionym w drodze konkursu zostaje p. Maria Smereczyńska.
 • Kwiecień 1992 r. – na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 26, w wyniku konkursu ponownie powołana zostaje p. Teresa Kozak.
  – Udział przedstawicielek SP Nr 26 w konferencji na temat „Terapeutyczna rola szkoły szpitalnej” zorganizowanej z okazji 35 – lecia istnienia Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 5 w Krakowie.
 • 1992/93 r. – p. Katarzynie Szydło powierzone zostaje stanowisko wicedyrektora SP Nr 26.
  – Konferencja przedmiotowo-metodyczna nauczycieli matematyki szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych zorganizowana przez p.dyr. SP Nr 26 Teresę Kozak w szpitalu w Zdrojach.
  – Do struktury SP Nr 17 włączone zostają zespoły szkolne Ośrodka Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży przy pl. Jakuba Wujka.
  – Pierwszy rok współpracy SP Nr 17 z Kołem Ligi Morskiej w Szczecinie. Opiekunem Szkolnego Koła zostaje p. Grażyna Hrycyna.
  – W Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Arkońskiej zaczęto wydawać Szkolną Gazetkę „Wirusek”. Ostatni numer ukazał się w 2002 roku.
 • 1993/94 r. – rozpoczęto w SP Nr 17 cykl spotkań ze znanymi ludźmi. Organizatorem spotkań była p. Regina Marcinczak. W ciągu kolejnych lat gośćmi uczniów – pacjentów byli: Joanna Kulmowa, Kira Gałczyńska, Zbigniew Kosiorowski, Katarzyna Bujakiewicz, Artur Daniel Liskowacki, Marian Kowalewski, Katarzyna Sajna i inni.
  – Kilkunastoosobowa grupa nauczycielek SP Nr 17 i SP Nr 26 ukończyła Kurs Kwalifikacyjny z pedagogiki leczniczej. Ukończenie pedagogiki leczniczej jest warunkiem posiadania pełnych kwalifikacji do pracy w szkole szpitalnej.
  – Udział uczniów-pacjentów SP Nr 17 w ogólnopolskim konkursie plastycznym zorganizowanym z okazji 75 lecia Marynarki Wojennej. Wyróżniono prace wykonane przez uczniów pod kierunkiem p. Elżbiety Lalko.
 • 1994/95 r. – w wyniku konkursu ogłoszonego przez Wydział Oświaty i Sportu w Szczecinie, funkcję dyrektora SP Nr 17, obejmuje p. Dorota Berechowska.
  – Udział uczniów-pacjentów ze szpitala przy ul. Św. Wojciecha 7 w konkursie na najpiękniejszą ozdobę choinkową ogłoszonym przez TV Polska S.A. Oddział w Szczecinie. Wyróżnione zostają prace wykonane pod kierunkiem p. Bogusławy Karpińskiej.
 • 1995/96 r. – prezentacja dorobku pedagogicznego SP Nr 17 w telewizji regionalnej. Gośćmi redaktora TV 7 Andrzeja Oryla były: dyrektor Szkoły p. D. Berechowska oraz p. E. Lalko, p. A. Mrozińska.
 • 1996/97 r. – w związku z odejściem na emeryturę pożegnana zostaje p. Katarzyna Szydło – wicedyrektor SP Nr 26.
  – stanowisko wicedyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 powierzone zostaje p. Janinie Lewańskiej
  – Kolejna grupa nauczycielek szkół szpitalnych ukończyła Kurs Kwalifikacyjny z pedagogiki leczniczej.
 • 1997/98 r. – udział uczniów SP Nr 17 w I edycji konkursu plastycznego i literackiego „Pomaluj życie na Novo”. Organizatorem konkursu i sponsorem nagród był oddział oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
  – Na oddziale okulistycznym Szpitala Klinicznego na Pomorzanach wydany zostaje pierwszy numer pisma dla dzieci młodszych „Oczko”
 • 23 kwietnia 1998 r. – pożar szpitala przy ul. Unii Lubelskiej 1.
  SP Nr 17 traci część swojego dorobku: dokumentacje, podręczniki, pomoce dydaktyczne.
  Oddziały szpitalne na czas remontu przeniesione zostają do innych szczecińskich szpitali; oddział chirurgii dziecięcej do szpitala przy ul. Św. Wojciecha 7.
 • 1998/99 r. – Jubileusz XX – lecia istnienia SP Nr 26.
 • Maj 1999 r. – wizyta p. Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej w szpitalu
  przy ul. Unii Lubelskiej 1
 • 1999/2000 r. – na mocy Uchwały Nr VII/322/99 z dnia 29 marca 1999 r. Rady Miasta Szczecina powołane zostaje Gimnazjum przy Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1. Funkcję dyrektora placówki powierzono p. Janinie Lewańskiej.
 • 2000/01 r. – 04.10.2000 r. w restauracji McDonald’s przy al. Niepodległości na ręce dyrekcji SP Nr 26 przekazano uczniom – pacjentom Szpitala przy ul. Św. Wojciecha komputer.
 • 22.03.2001 r. – wizyta p. Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej na oddziale neurologii Szpitala „Zdroje”.
 • 2001/02 r. – 19.11. 2001 r. pierwsza „Lekcja historii z Muzeum Narodowym”. Dzięki inicjatywie p. Barbary Lewickiej rozpoczęto stałą współpracę z Wydziałem Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie.
  – Grudzień 2002 r. – wizyta prezydenta Miasta Szczecina E. Runowicza w Szpitalu „Zdroje”.
  – Rozpoczęto współpracę ze Szkołą Muzyczną. Organizatorem spotkań muzycznych jest p. Elżbieta Lalko.
 • 2002/03 r. – uchwałą Nr V/92/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 8.04.2003 r. utworzony zostaje Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1. W skład Zespołu wchodzą szkoły:
  – Szkoła Podstawowa Nr 17 w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1,
  – Gimnazjum Nr 45 w Szczecinie, ul. Mączna 4,
  – XXIV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, ul. Mączna 4.
  Stanowisko dyrektora, w wyniku konkursu objęła p. Janina Lewańska.
  Na mocy tej samej uchwały: 
  – zlikwidowana zostaje Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 przy SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie,
  – szkolne oddziały specjalne z siedzibą w Ośrodku Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży w Szczecinie Pl. Jakuba Wujka 6, włączone zostają do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Szczecinie, ul. Jagiellońska 61.
 • 7-9 czerwca 2003 r. – Grono Pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 i Gimnazjum przy PSK Nr 1, na zaproszenie p. Barbary Wojciechowskiej – Dyrektora Zespołu Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych w Bydgoszczy, uczestniczyło w Szkoleniowej Radzie Pedagogicznej.
 • 01.09.2003 r. – inauguracja roku szkolnego 2003/2004 w Zespole Szkół Szpitalnych. Nowa placówka obejmuje opieką dydaktyczno – wychowawczą i terapeutyczną dzieci i młodzież w pięciu szczecińskich szpitalach.
 • 01.09. 2003 r. – pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie. Kadra pedagogiczna liczy 32 osoby.