Dyrekcja

 
Dyrektor Zespołu Szkół Szpitalnych
mgr Justyna Krakowiak-Misiuna
 
 
 
Wicedyrektor
mgr Alicja Chomiczewska-Jurkiewicz