Publikacje

 

L.P. Imię i nazwisko autora Tytuł publikacji Pobierz
ROK 2019
1. mgr Magdalena Średzińska Obiady czwartkowe – prezentacja pptx
Obiady czwartkowe – quiz wiedzy docx
2. mgr Magdalena Średzińska Adam Chmielowski pptx
ROK 2018
1. mgr Anna Duber Programy unijne skierowane dla młodzieży pptx
ROK 2017
1. mgr Magdalena Średzińska Mistrzowie włoskiego renesansu ppt
2. mgr Iwona Kiełdanowicz Święty Mikołaj wedle różnych legend i baśni pptx
3. mgr Barbara Dziennik Spacerkiem po Szczecinie pps
Pomniki Szczecina – karty pracy rar
4. mgr DK Przygody z Nelą pps
5. mgr Dominik Zadrożny Prawobrzeże Szczecina pptx
Dawny Szczecin pptx
ROK 2016
1. mgr Danuta Rauza Siedem cudów świata starożytnego ppsx
Historia hymnu ppsx
I wojna światowa – skutki ppsx
Narkotyki – prezentacja dla mlodzieży ppsx
Odmrożenie edb ppsx
Powodzie prezentacja ppsx
Powodzeni-karta pracy docx
2. mgr Dominik Zadrożny Chronologia walk docx
3. mgr Monika Kisielewicz Mickiewicz i muzyka doc
Scenariusz lekcji muzyki doc
Opis i analiza przypadku doc
Scenariusz zajec plastyki z zespolem klasowym 1 doc
4. mgr Anita Kępczyńska Op art pptx
5. mgr Ewa Bąbolewska Biblioteka inna niż wszystkie docx
ROK 2015
1. mgr Magdalena Średzińska Bogowie starożytnych Egipcjan – krzyżówka tematyczna doc
Bogowie starożytnych Egipcjan – prezentacja multimedialna odp
2. mgr Monika Kisielewicz „Dzień serca”. Prezentacja
mgr Iwona Kiełdanowicz
3. mgr Anna Duber Substancje psychoaktywne popularne wśród młodzieży PPT
4. mgr Ewa Bąbolewska Bracia Grimm PPT
5. mgr Dominik Zadrożny Rodzina dysfunkcyjna doc
Zestaw ćwiczeń integrujących grupę doc
Słowianie połabscy doc
Początki państwa czeskiego doc
Brygada Świętokrzyska doc
Kompania NSZ „Warszawianka” doc
35. PUŁK PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ doc
6 Samodzielna Brygada AK doc
6. mgr Justyna Krakowiak-Misiuna Czym jest tolerancja – scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum pdf
Normy i zasady postępowania – scenariusz zajęć dla uczniów szkoły podstawowej pdf
Moc pozytywnego myślenia – scenariusz zajęć dla uczniów szkoły podstawowej pdf
Filip z tęczą w kieszeni doc
Wróżka doc
Jak sobie radzic ze stresem – scenariusz zajęć dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej pdf
ROK 2014
1. mgr Katarzyna Rupert Zastosowanie metody „dramy” na zajęciach pozalekcyjnych DOC
2. mgr Joanna Masłowska Karnawał Prezentacja
Klasa I Doc
Klasa II Doc
Klasa III Docx
Scenariusz zajęć Doc
Zaproszenie Doc
3. mgr D.K. EDB – Złamania koœści i uszkodzenia stawów doc
Umiejętnoœści radzenia sobie ze stresem doc
Obrona cywilna w Polsce pps
Struktura i zadania OC w Polsce pptx
4. mgr Anna Mrozińska Ptasie odgłosy z łąk i lasów PPS
5. mgr Magdalena ŒŚredzińska Dziedzictwo kulturowe starożytnej Grecji ppt
Kultura starożytnej Grecji – krzyżówka, karty pracy doc
Wierzenia starożytnych Greków i Rzymian ppt
6. mgr Anita Piotrowska. Rola zajęć plastycznych w edukacji dzieci przewlekle chorych docx
TEST bohater z bajki docx
Jak sprawdzić test docx
Analiza porównawcza metody projektów i metaplanu pptx
7. mgr Ewa Bąbolewska Hans Christian Andersen PPSX
8. mgr Justyna Krakowiak-Misiuna Odpowiedzialnośœć prawna nieletnich. Rola opiekuna prawnego osoby małoletniej pps
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły pps
9. mgr Magdalena ŒŚredzińska W kręgu Konstytucji 3 Maja ppt
Krzyżówka – Konstytucja 3 maja doc
Unia Europejska ppt
Sposoby komunikowania się ppt
10. mgr Justyna Krakowiak-Misiuna “Każde brzydkie kaczątko może zostać łabędziem, czyli jak budować poczucie własnej wartoœści.” Scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Doc
Doc
Doc
Doc
Doc
Doc
11. mgr Danuta Rauza Odmrożenia pdf
Odpowiedzialność karna i materialna osoby niepełnoletniej ppsx
Pierwsza pomoc podczas wakacji pdf
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole pdf
12. mgr Magdalena ŒŚredzińska Szczecin na przełomie XIX i XXw. odp
Oświecenie w czasach stanisławowskich- prezentacja. ppt
Kultura poskiego oświecenia – test wiedzy. odt
ROK 2013
1. mgr Magdalena Œredzińska Tradycje i zwyczaje ŒŚwiąt Wielkiej Nocy Prezentacja
Powstanie styczniowe Prezentacja
Scenariusz zabaw walentynkowych DOC
Architektura stylu gotyckiego Prezentacja
Osiągnięcia starożytnych Rzymian Prezentacja
Konkurs wiedzy – Odzyskanie niepodległoœści przez Polskę DOC
Odzyskanie niepodległośœci przez Polskę Prezentacja
2. mgr Jolanta Koralczyk Zestaw propozycji celów terapeutycznych możliwych do realizacji na zajęciach przedmiotowych i wychowawczych w Zespole Szkół Szpitalnych DOC
mgr Dominik Zadrożny
3. mgr Anna Mrozińska Muzea szczecińskie. Prezentacja
4. mgr Magdalena Średzińska „Przedsiębiorczośœć i rynek pracy”.Scenariusze zajęć i karty pracy do wykorzystania na godzinach wychowawczych, lekcjach wos-u i podstaw przedsiębiorczoœci. DOC
DOC
mgr Anna Duber DOC
DOC
5. mgr Joanna Kobier Konkurs krasomówczy-zadania dla ucznia DOC
Sprawdzian z ośœwiecenia DOC
Karta pracy DOC
Test – Dziady DOC
ROK 2012
1. mgr Anna Mrozińska „Fryderyk Chopin”. Prezentacja
mgr Joanna Masłowska Karty pracy
2. mgr D.K. „Zastosowanie komputera w pracy dydaktycznej z uczniami dotkniętymi chorobą nowotworową” DOC
3. mgr Joanna Kobier Test barok 1 DOC
Test barok 2 DOC
Sprawdzian – Biblia DOC
Odp. sprawdzian – Biblia DOC
Biblia – słowniczek uzupełniający DOC
Słowniczek œśrodków poetyckich DOC
4. mgr Alicja Chomiczewska – Jurkiewicz Walory turystyczne Polski PPS
Scenariusze godz. wychowawcza – Asertywnośœć DOC
Scenariusz Dnia Ziemi – Las DOC
Scenariusz Dnia Ziemi – Bioróżnorodnoœść DOC
„Skorupa Ziemska” Prezentacja
„Życie w morzu” Prezentacja
5. mgr Justyna Krakowiak-Misiuna Scenariusz lekcji wychowawczej „Czy od telefonu komórkowego można się uzależnić”, zajęcia dla klas IV-VI i gimnazjum ZIP
Scenariusz lekcji wychowawczej „Blokady komunikacji” dla gimnazjum i liceum ZIP
Scenariusz lekcji wychowawczej „W życiu jak w tańcu-wystarczy jeden fałszywy krok…, czyli czemu nie ruszać dopalaczy” ZIP
ROK 2011
1. mgr Aneta Mołodecka „Jestem uczniem, kolegą, cząstką społecznoœści”. DOC
Scenariusz szkolnych Mikołajek.. DOC
Scenariusz na dzień chłopca. DOC
„Zmagania z ortografią” – karta pracy. DOC
Poranek pośœwięcony twórczoœści Miłosza. DOC
„Na skrzydłach wyobraŸźni”. DOC
2. mgr Alicja Chomiczewska – Jurkiewicz „Życie na lądzie” Prezentacja
3. mgr Anna Mrozińska „ŒŚrodki transportu” Prezentacja
Karta Pracy
Krzyżówki 1
Krzyżówki 2
„Stroje Ludowe” Prezentacja
Program Edukacji Regionalnej PDF
4. mgr Sebastian Kierzka „Historia komputerów” – poprawiona Prezentacja
Test wiedzy
Konspekt lekcji
5. mgr Justyna Krakowiak „Tu czeka na Ciebie pomoc- Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży- 116 111”, scenariusz na godzinę wychowawczą wraz z materiałami RAR
6. mgr Monika Kisielewicz Dyskryminacja w szkole Prezentacja
Gdzie mieszka muzyka – scenariusz zajęć DOC
Tożsamoœść narodowa – scenariusz godzin wychowawczych DOC
Jestem cz궜cią społeczeństwa – scenariusz godzin wychowawczych DOC
Motoryzacja – scenariusz lekcji techniki w gimnazjum DOC
Scenariusz poranka z okazji Dnia Życzliwoœci DOC
Scenariusz poranka słowno-muzycznego z okazji rocznicy obrad Okrągłego Stołu DOC
Scenariusz poranka Chopin i jego muzyka DOC
ROK 2010
1. mgr Anna Mrozińska „Spacerkiem po Szczecinie” – Prezentacja multimedialna. Prezentacja
Karty pracy
„Szczecińskie pomniki”. Prezentacja
„Jaka to bajka?”. Prezentacja
„Warstwy lasu”. Prezentacja
Karty Pracy
„Ginące zawody”. Prezentacja
Karta pracy
„Prawa dziecka”. Prezentacja
„Jesienne wiersze dla dzieci” Prezentacja
„Roœśliny uprawne z polskich pól”. Prezentacja
Karta pracy
2. mgr Irena Niedzielska „Lęki dziecięce”. DOC
3. mgr Justyna Krakowiak „Mały człowiek” – sprawozdznie. PDF
„NIE przemocy domowej” – sprawozdania. PDF
4. mgr Aneta Mołodecka Program działań terapeutyczno-wychowawczych z elementami wizualizacji. DOC
„Jestem dzieckiem, mam swoje prawa”. DOC
ROK 2008
1. mgr Joanna Masłowska „Bezpieczni na drodze” – karty pracy dla uczniów klas II. DOC
2. mgr Anna Mrozińska Karty komunikacyjne. DOC
3. mgr Barbara Dziennik Scenariusz zajęć – pt: ” Światowy Dzień liczby Pi” quiz. RAR
mgr Anna Lubecka
4. mgr Sebastian Kierzka Prezentacja o Szkole Szpitalnej. Prezentacja
mgr Joanna Osojca
ROK 2007
1. mgr  D.K. Gospodarka morska i przemysł Szczecina. Flagi państw
Kolorowanka
Miasta wojewódzkie
Województwa
Test
Prezentacja
2. mgr Sebastian Kierzka Historia komputerów. Prezentacja
Instrukcja do programu graficznego – Adobe Photoshop Prezentacja
Aktualizowanie strony internetowej Zespołu Szkół Szpitalnych. Prezentacja
Historia pisma runicznego. PDF
Regulamin pracowni komputerowej. DOC
Sieci komputerowe, bit, bajt, kod binarny, kod ASCII. Prezentacja
Program do sprawdzania kodu ASCII napisany w języku C++. RAR
3. mgr Anna Mrozińska Wirtualna wycieczka pt. „Opowieœści moczarowej żabki” Prezentacja
Karta pracy ucznia
21 marca – Pierwszy dzień wiosny. Prezentacja. RAR
4. mgr Joanna Witek Napoleon Bonaparte. Prezentacja. RAR
Latarnie Morskie. Prezentacja. RAR
5. mgr Sebastian Kierzka Praca z programem bibliotecznym „MOL”: tworzenie opisu bibliograficznego wydawnictwa zwartego. Prezentacja
mgr Agnieszka Słowińska
6. mgr Barbara Dziennik „Z wiatrem w żaglach” – scenariusz lekcji z fizyki dla gimnazjum i liceum. ZIP
7. mgr Anna Lubecka „Z wiatrem w żaglach” – scenariusz lekcji i prezentacja. ZIP
8. mgr Monika Sala Romantyzm w Anglii. Prezentacja
9. mgr Regina Marcinczak Prezentacja na jubileusz 50-lecia Szkół Szpitalnych w Szczecinie. Prezentacja
mgr Sebastian Kierzka
10. mgr Agnieszka Słowińska Dziecko w przestrzeni informacyjnej biblioteki. Bezpieczne media, promocja i edukacja. Ogólnopolska konferencja bibliotek publicznych (25-26.10.2007r.) – wybór. PDF
ROK 2006
1. mgr Barbara Lewicka Krótka historia lekcji muzealnych. DOC
2. mgr Joanna Masłowska Scenariusz zajęć w zespole wieloklasowym. DOC
3. mgr D.K. Krzysztof Kolumb wielkim żeglarzem . DOC
4. mgr Joanna Witek Początki szkolnictwa specjalnego . DOC
Książka naszym przyjacielem . DOC
Scenariusz zajęć dla klas 0-III. Klasa 0
Klasa I
Klasa II
Klasa III
5. mgr Anna Mrozińska Zestaw ćwiczeń ortograficznych dla klas I – III. Klasa I
Klasa II
Klasa III
ROK 2005
1. mgr Joanna Masłowska Test sprawdzający umiejętności uczniów po kl. III szkoły podstawowej. DOC
2. mgr Janina Jaworska Scenariusz lekcji wychowawczej w klasach gimnazjalnych. DOC
3. mgr Anna Lubecka Scenariusz lekcji z matematyki w ramach realizacji ścieżki regionalnej, temat: „Żeglarskie tradycje Szczecina”. dane techniczne
karta pracy dla ucznia
scenariusz
zdjęcie Sediny
legenda
mapa
4. mgr Anna Biźnia – Wojciechowska Trudności w uczeniu się matematyki. PDF
5. mgr Anna Mrozińska Scenariusz zajęć zintegrowanych „Kto mieszka w stumilowym lesie” ZIP
ROK 2004
1. mgr Barbara Dziennik Czy szkoła szpitalna wspomaga proces leczenia? DOC
2. mgr Anna Mrozińska Terapeutyczno-rewalidacyjna rola szkoły. DOC
Komputer przyjacielem ucznia słabowidzącego. PDF
3. mgr Anna Mrozińska Jak przeciwdziałać symptomom wypalenia zawodowego. DOC
mgr Joanna Witek Tabela
4. mgr Joanna Witek Przemoc i agresja w szkole. PDF
Terapeutyczna funkcja oceny w zakładzie leczniczym. PDF
Życie Zygmunta Augusta. DOC
ROK 2002
1. mgr Janina Lewańska Czy młodzież musi być „trudna”? PDF
Walory kształcšce i terapeutyczne wycieczek w warunkach szkoły szpitalnej. PDF
2. mgr Anna Biźnia-Wojciechowska Zastosowanie kart pracy i fiszek dydaktycznych na lekcjach matematyki w nauczaniu szpitalnym. PDF
3. mgr Jolanta Koralczyk Ocena przyjazna uczniowi. PDF

Niektóre publikacje zostały zapisane w postaci plików PDF. Jeżeli nie posiadasz aplikacji odczytującej pliki PDF, pobierz ją ze strony producenta.

Pliki spakowane RAR’em oraz ZIP’em można rozpakować za pomocą programu 7-zip. Jeżeli nie posiadasz tego programu pobierz go ze strony producenta.