Dokumenty

Statut Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie

Statut t.j.2024


Regulamin pracy szkoły w okresie zawieszenia zajęć

Regulamin pracy szkoły w okresie zawieszenia zajęć_10_2020


Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 w Zespole Szkół Szpitalnych w Szczecinie.

procedura bezpieczeństwa

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie w sprawie wprowadzania Procedury Bezpieczeństwa w okresie pandemii koranawirusa SARS-COV-2

zarządzenie


Zarządzenie w sprawie zmian w organizacji pracy szkoły obowiązujących od 29.06.2020 r.

zarządzenie nr 3320192020 w sprawie zmian w organizacji pracy szkoły


Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii obowiązująca w Zespole Szkół Szpitalnych.

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa