Bezpieczeństwo po niemiecku

22. lutego na zajęciach z języka niemieckiego dla szkół średnich uczniowie-pacjenci zajmowali się tematem  zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z Internetem („Dunkle Seiten des Internets”). Uczniowie analizowali w języku niemieckim krótkie artykuły na temat możliwości zetknięcia się w sieci z pornografią. Uczyli, jak bezpiecznie nawiązywać znajomości, a także dowiedzieli się, czym jest naruszanie dóbr autorskich. Podsumowaniem zajęć było wykonanie prostego plakatu.
K. K.

BEZPIECZNIE W SIECI

5. lutego w szpitalu w Zdrojach wychowawca zespołu klas gimnazjalnych II – III na psychiatrii przeprowadził zajęcia na temat bezpieczeństwa w internecie i ochrony danych osobowych. Lekcja odbyła się w formie pogadanki podczas której uczniowie wykonywali plakat. Gimnazjaliści wykazali się dużą świadomością zagrożeń wynikających z korzystania z różnych form aktywności w sieci.

H. G.

Bezpieczeństwo w sieci

16. lutego w szpitalu przy ul. Arkońskiej uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Straży Miejskiej na temat bezpiecznego korzystania z internetu. Panie funkcjonariuszki wytłumaczyły dzieciom, czym różni się rzeczywistość od świata wirtualnego. Rozmawiały  o problemie publikowania zdjęć, zamieszczania filmów bez zgody osób w nich występujących. Wyjaśniono uczniom znaczenie słowa „cyberprzemoc” oraz poinformowano ich, co zrobić i do kogo zwrócić się o pomoc, jeśli  doświadczą tego zjawiska. Wyświetlono również  film edukacyjny, który przybliżył i wyjaśnił istniejące problemy związane z  korzystaniem z internetu.
M. Ś.

Twoje dane – twoja sprawa

W szpitalach przy ul. Unii Lubelskiej (07.02.2018 r.) i ul. Arkońskiej (09.02.2018 r.) uczniowie uczestniczyli w tematycznych lekcjach historii: Enigma- źródło informacji. Obejrzeli film, który przybliżył im historię maszyny szyfrującej. Poznali różne rodzaje szyfrów w dziejach historii. Na zakończenie zajęć rozwiązali krzyżówkę tematyczną, podsumowująca pozyskane informacje.
M. Ś.

„Znajomi, nieznajomi”

W dniach 5-9 lutego w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej, na oddziałach chirurgii i pediatrii w zespołach klas 0-III i IV-VI zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące ochrony danych osobowych podczas korzystania z internetu. Uczniowie klas 0-III obejrzeli animowany film pt. „Znajomi, nieznajomi”, uzupełniali zdania dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z internetu, odgrywali krótkie scenki. Uczniowie klas IV-VI obejrzeli film animowany pt. „Małe zdjęcie, duży problem”, układali scenariusz przewidujący dalsze postępowanie głównego bohatera filmu, tworzyli hasła dotyczące ochrony danych osobowych, uzupełniali dane do profilu jednego z portali społecznościowych.
J. M.

Lekcja o prawach autorskich na psychiatrii

Dnia 9 lutego w zespole II-III gimnazjum na oddziale psychiatrii odbyła się lekcja języka polskiego na temat praw autorskich. Celem ogólnym było poznanie przyczyn łamania praw autorskich i zapoznanie z fragmentami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zasad cytowania tekstów. Zapoznali się z pojęciami: prawo autorskie, twórca, cytat, kultura, plagiat, piractwo.

Uczniowie:

  • wiedzą, że mogą korzystać z utworów innych osób,
  • wiedzą, że nie można przypisać sobie utworu innej osoby,
  • wiedzą, że mają obowiązek podawać autora utworu, z którego korzystają,
  • potrafią wymienić sposoby korzystania z utworów innych osób,
  • wiedzą, co podlega prawu autorskiemu,
  • potrafią wymienić główne przyczyny łamania prawa autorskiego.

Metody zastosowane podczas lekcji to dyskusja i metoda aktywizująca – wykonanie plakatu.

 

Aneta Mołodecka

Twoje dane – Twoja sprawa

W tym roku po raz dwunasty obchodziliśmy Dzień Ochrony Danych Osobowych, który przypada na 28 stycznia. W wyniku spotkań i dyskusji z naszymi uczniami w dniach 05-09.02. powstała broszura informująca w przyjazny sposób zarówno osoby starsze jak i młodzież o tym, jak chronić swoje dane osobowe.

 

CO TO JEST KRYPTOLOGIA?

8. lutego uczniowie klasy siódmej i klas gimnazjalnych przebywający na oddziałach pediatrycznych szpitala „Zdroje” wzięli udział w zajęciach tematycznych pod hasłem „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”. Podczas zajęć  młodzież przekonała się czym jest plagiat, patent, co to są prawa autorskie i jakie przepisy je regulują. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, co to  jest kryptologia, kryptografia, poznali przykłady szyfrów podstawowych. Wszyscy mogli również praktycznie zastosować szyfr Polibiusza. Uczniowie poznali historię maszyn szyfrujących, w tym Enigmy. Przede wszystkim docenili rolę polskich matematyków z Uniwersytetu Poznańskiego w złamaniu jej  kodu oraz znaczenie tego wydarzenia dla przebiegu II Wojny Światowej.
J. L.